ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ

Τό Σάββατον 17 Σεπτεμβρίου 2006 (Ε.Η.), ἑορτήν τῆς Ἁγίας Σοφίας καί τῶν θυγατέρων αὐτῆς Πίστεως, Ἐλπίδος καί Ἀγάπης, ὁ Μητροπολίτης Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς (τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας) Σεβ. κ. Κήρυκος, ἐτέλεσεν, βοηθούμενος ὑπό τοῦ ἱερέως π. Ανδρέα Σίντνιεβ, τήν θείαν Λειτουργίαν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Δημητρίου Ἀχαρνῶν, ὅπου ὑπάρχει καί παρεκκλήσιον τῶν ἁγίων, καί ὡμίλησεν ἐπικαίρως.ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2006