ΤΕΥΧΟΣ 215
Ἰούλιος -Αὔγ.-Σεπτ. 2015


ΕΚΟΙΜΗΘΗ ΕΝ ΚΥΡΙΩ Ο ΖΗΛΩΤΗΣ π. ΘΩΜΑΣ
ΩΣ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ († 29.7.2015)


Ὁ ἀείμνηστος π. Θωμᾶς  ἀπαγγέλων Εὐαγγελικήν περικοπήν.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Ἐξεδήμησεν πρός Κύριον ὁ π. Θωμᾶς Κοντογιάννης ὡς Ἱερομόναχος π. Θεόδωρος
ΑΠΑΝΤΩΜΕΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΡΑΠΟΝΟΝ-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΝ ΟΤΙ «Η «Ο.Π.» ΚΑΤΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙ ΟΛΟ ΠΕΡΙ ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ»
ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΕΝ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ... βελτιωμένη Β΄ ΕΚΔΟΣΙΣ, Κεφ. Α΄ ΚΑΙ Β΄
ΠΕΡΙ ΠΡΟΦΗΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΙΩΝ
● ΞΕΝΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ:
«Ὁ Λειτουργικός ἀσπασμός Πάπα καί Πατριάρχου. Ἐκ τοῦ Περιοδικοῦ «Ο ΣΩΤΗΡ» (ἀρ. τεύχους 2110 καί 2111)
Ἀπό τήν ἑορτήν τῶν Ἁγ. Κηρύκου καί Ἰουλίτης καί τήν χειροτονίαν εἰς ἱεροδιάκονον τοῦ ἀδ. Ἰακώβου Βιδάλη.

ΠΑΙΔΙΚΑΙ  ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 2015


ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2015