ΤΕΥΧΟΣ 213
  Ἰαν.-Φεβρ.-Μάρ. 2015


ΘΕΟΦΑΝΙΑ 2015


Στιγμιότυπον ἐκ τῆς κατανυκτικῆς Ἱερᾶς Πομπῆς ἡ ὁποία κατευθύνεται πρός τό Κανάλι τοῦ Μόρνου παρά τήν Πάρνηθα διά τόν καθαγιασμόν τῶν ὑδάτων.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ


ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ  ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΠΙ ΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ, ΤΟ ΥΠ' Α.Π. 758/16.2.2015.
- ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΝ
Α΄ ΜΕΡΟΣ
- Σύντομος ἀναφορά εἰς τό Τριώδιον καί περί Ἐκκλησίας
- Ὁ κατά τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ ἀδιάκοπος διωγμός
- Ὁ Προτεσταντικός καί Παπικός Οἰκουμενισμός. Ἡ παπική Καινοτο­μία
- Ὁ πρ. Φλωρίνης κατά τῆς Ἀποστολικῆς Διαδοχῆς
- Ἐπιχειρεῖται τό ἱερόσυλον σχέδιον
- Οἱ ἡμέτεροι ἐπίορκοι: Εὐγένιος Τόμπρος καί οἱ λοιποί τῆς Ἐξαρχίας.
- Ὁ Ἀργολίδος Παχώμιος - ὁ Πειραιῶς Νικόλαος
- Ὁ Κιτίου Ἐπιφάνιος, ὁ Κορινθίας Κάλλιστος ὁ Ἀττικῆς Ματθαῖος
Β΄ ΜΕΡΟΣ
- ΤΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ.
Γ΄ ΜΕΡΟΣ
- Η ΜΕ Α.Π. 3280/28.11.2007 ΙΕΡΟΣΥΛΟΣ «ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ» ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ.
ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΝΟΔΙΚΟΥ ΤΗΣ Ζ΄ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ.
ΠΕΡΙ ΠΡΟΦΗΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΙΩΝ.
Ο ΠΡΩΤΟΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ (τῆς 25ης Μαρτίου).
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΕΣ.
- ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΝ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΙΣ ΤΟΝ Ι. ΝΑΟΝ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ
- ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΣΙΣ ΤΗΝ Κ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΝ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΙΕΡΟΝ ΝΑΟΝ ΓΕΝΕΘΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
- ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 2015 ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΝ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2015