ΤΕΥΧΟΣ 212
  Ὀκτώβρ.-Νοέμβρ.-Δεκέμβρ. 2014


ΤΟ ΤΡΙΑΔΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΟΓΜΑ ΥΠΟ ΤΟ ΦΩΣ
ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΥΜΝΟΛΟΓΙΑΣ


"Μονὰς οὐσιότητι, ὑμνείσθω ἡ Τριάς, τριὰς ὑποστάσεσι, τιμάσθω ἡ Μονάς, ὡς μία τῇ φύσει, τοῖς προσώποις δὲ τρεῖς, οὐ διαιρουμένη, οὐ συναλειφομένη..."
***
"Συνάναρχα τρία, ὁμόθρονα μέν, ἀμερίστου μιᾶς δὲ Θεότητος, δοξάζω αὐτεξούσια, τὰ πρόσωπα σαφῶς..."
***
"Σέβω καὶ τιμῶ, Τριάδα ἀμέριστον, προσώποις τρισὶ διαιρουμένην ἀεί, ἑνουμένην δέ, τῇ οὐσίᾳ καὶ φύσει ὡς μίαν ἀρχήν ..."

(Μηνιαῖον Δεκεμβρίου Τριαδικά: η΄ ὠδή τῆς κ΄Δεκεμβρίου, καί ε΄
καί στ΄ὠδή στ΄Δκεμβρίου)


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ


ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ τῶν Σεβ/των Μητροπολιτῶν α) Μεσο­γαίας καί Λαυρεωτικῆς Κηρύκου καί β) Λαρίσης καί Τυρνάβου Ἀμφι­λο­χίου

Ἡ ὑπ' Α.Π. 40/143/21.11.2014 ἐπιστολή τοῦ Σεβ/του Μητροπολίτου Λαρίσης καί Τυρνάβου Ἀμφιλοχίου, Πρός τούς Σεβ/τους κ.κ. Χρυσόστομον Τζανῆν, Ἰγνά­τιον καί Ἰάκωβον

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΕΣ:

Ἀπό τόν ἑορτήν τῆς Ἁγ. Σκέπης εἰς Κουραβάν Ἀγιᾶς
Ἀπό τήν ἑορτήν τοῦ Ἁγ. Ἀμφιλοχίου εἰς Λάρισαν
Ἀπό τήν ἑορτήν α) τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης καί β) Ἁγίου Δημη­τρίου
Ἀπό τήν ἑορτήν τοῦ Κατηχητικοῦ Σχολείου Ἀχαρνῶν

Περιεχόμενα Τόμου 2014.


ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2015