ΤΕΥΧΟΣ 208
  Ὀκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2013

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ 24ου ΤΟΜΟΥ 2013,

«ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΝΟΗΣ» (Τεύχη ἀπό 205-208)

Τεῦχος 205 Ἰανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2013
Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 1997 ΚΑΙ 2013
ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΑ ΠΙΣΤΕΩΣ... Δ΄. ΦΛΕΓΟΝΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ «ΣΕΒ/ΤΟΝ» κ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΝ ΤΟΥΡΛΗΝ
ΕΠΙ ΤΗ ΕΠΕΤΕΙΩ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ, «ΔΕΝ ΕΧΟΜΕΝ ΡΙΖΑΣ»!
ΙΩΑΝΝΗΣ  ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ
«ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΑΙ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ»
ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ. «ΕΚΚΟΣΜΙΚΕΥΣΙΣ»
ΞΕΝΑΙ  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
«Πῶς αὐτός ὁ πλοῦτος μπορεῖ νά ἀρδεύση τό Λαό τοῦ Θεοῦ
«Θά συνετισθοῦμε;»
«Παράδειγμα πολιτικοῦ».
«Παραλογισμός καί ἐγκληματικότης»
«Κοάσματα ἀνθρωποειδῶν»
«ΟΦΕΙΛΕΣ  ΚΑΙ  ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ».
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΕΣ.
ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΑΜΠΡΑΝ ΗΜΕΡΑΝ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟ¬ΞΙΑΣ.
ΧΕΙΡΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΘΡΟΝΙΣΙΣ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ Ι. ΜΟΝΗΝ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΕΙΣ ΑΓ. ΜΑΜΑΝ ΛΕΜΕΣΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΑΠΟ ΤΑ ΟΝΟΜΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒ/ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΙΤΙΟΥ κ. ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ

Τεῦχος 206 Ἀπρίλιος-Μάϊος-Ἰούνιος 2013
ΕΙΣ ΤΗΝ ΖΩΗΦΟΡΟΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΝ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ-ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ, ΑΙΤΙΑ ΑΙΡΕΣΙΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΩΝ! ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΑΙΩΝΑ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ΑΠΡΟΚΑΛΥΠΤΩΣ ΠΟΛΕΜΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ
Γενικόν ἐπαναληπτικόν
Ἀπό τό 1924 ἡ Γνησία Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἀποτελεῖ καί ἐκφράζει τήν συνέχειαν τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ
Ὁ πρ. Φλωρίνης εἰς τήν ὑπηρεσίαν τοῦ Νεοημερολογιτικοῦ καί Παλαιοημερολογιτικοῦ Οἰκουμενισμοῦ
Τό Φλωρινικόν Σχέδιον ἐπιχειρηθέν τό 1971 ἀπέτυχεν
Ἄπελπις ἀποκάλυψις τοῦ ἀπατηλοῦ κειμένου τῶν Φλωρινικῶν (Α.Π. 16-ΙΙ/15/28.9.1971).
Καί «ἡμέτεροι» ἐπίορκοι μετά τόν πρ. Φλωρίνης καί τῶν ὀπαδῶν του, ἀποφασίζουν νά ἀξιοποιήσουν τήν ψευδοαπόφασιν τῶν Φλωρινικῶν
Δύο Μητροπολῖται ἐκ τοῦ κινήματος τοῦ «Ἀττικῆς» Ματθαίου, πλαισιώνουν τόν Ἀρχ/πον Ἀνδρέα
Χαρακτηριστική ἀναφορά εἰς πραγματικά γεγονότα
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΩΜΕΝ ΟΛΟΙ ΕΙΣ ΤΟ ΕΝ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΔΙΑΛΟΓΟΝ
Ἡ ὑπ' ἀρ. Πρ. 23/129/3.2.2013 ἐπιστολή τοῦ Σεβ/του Μητροπολίτου Ἀμφιλοχίου πρός τούς κ.κ. Χρυσόστομον, Ἰγνάτιον καί Ἰάκωβον. Ἡ ἀπάντησις τοῦ κ. Χρυσοστόμου Τζανῆ Α.Π. 164/6.4.2013, καί ἡ ἀνταπάντησις τοῦ Σεβ. κ. Ἀμφιλοχίου Α.Π. 26/131/ 7/20.5.2013.
Ἐκοιμήθη ἐν Κυρίω ο ἔν Χριστῶ ἀδελφός ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΓΚΑΣ.
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΚΑΤ' ΑΡΕΤΗΝ ΕΡΓΩΝ, ΩΝ ΑΝΕΥ Η ΠΙΣΤΙΣ ΑΚΑΡΠΟΣ ΕΣΤΙ ΤΟΙΣ ΠΙΣΤΕΥΟΥΣΙ
ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΙ ΕΜΕΙΣ (Τοῦ Σέρ Στῆβεν Ράνσιμαν)
ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ: Ἡ ἀνατροφή τῶν παιδιῶν κατά τόν Ἅγ. Χρυσόστομο (ὑπό τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου Θεοδώρου Ζήση)

Τεῦχος 207 Ιούλιος-Αὔγουστος-Σεπτέμβριος 2013
Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ-ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΑΙΤΙΑ ΑΙΡΕΣΙΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΩΝ. Γ΄ ΕΣΧΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΙΟΣ ΤΗΣ ΓΝ. ΟΡΘΟΔ. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΑΛΩΜΕΝ ΟΛΟΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΝ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΔΙΑΛΟΓΟΝ. ΤΟ ΝΑ ΑΝΕΧΕΣΑΙ ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΝ ΕΙΝΑΙ ΧΕΙΡΟΝ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΗΣ ΣΧΙΣΜΑ!
ΤΑ ΣΧΙΣΜΑΤΑ ΕΝ ΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΡΟΔΡΟΜΟΙ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΤΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ. Τῆς Φιλολόγου Ἀντιγόνης Παπαμιχαήλ.
 ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ.
«ΝΗΠΤΙΚΗ ΛΥΣΙΣ ΣΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΩΣ... ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ» ἑρμηνευτική προσέγγισις τῆς παραβολῆς τοῦ σπορέως. Πρωτο¬πρε¬σβυτέρου Κων/νου Στρατηγοπούλου
Ἐκοιμήθη ἐν Κυρίω ἡ ἐν Χριστῶ ἀδελφή Μακρίνα (Γκάγκου)
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Συνεκλήθη ἡ Ἱερά Σύνοδος
Ἐπί τῆ ἑορτῆ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ καί τῆς ἐπετείου τοῦ 1821
Ἀπό τά ὀνομαστήρια τοῦ Σεβ/του κ. ΚΗΡΥΚΟΥ
Ἀπό τήν ἐκδήλωσιν ἐπί τῆ 560η ἐπετείω ἀπό τῆς ἁλώσεως τῆς Πόλεως καί τῆς προσφάτου Ποντιακῆς γενοκτονίας
Ἀπό τήν ἑορτήν τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου.

Τεῦχος 208 Ὀκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2013
Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΙ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ 1924 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΟΝ. Τοῦ Σεβ/του Μητροπολίτου κ. Ἀμφιλοχίου
ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΗΣ ΕΝ ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ ΤΗΣ Μ. ΒΡΕΤΤΑΝΙΑΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΠΡΑΞΙΣ, ΔΙ ΗΣ ΕΘΕΣΠΙΣΘΗ ΚΟΙΝΗ ΜΝΗΜΗ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΕΝ ΤΑΙΣ ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΑΙΣ ΝΗΣΟΙΣ ΔΙΑΛΑΜΨΑΝΤΩΝ ΑΓΙΩΝ (Α.Π. 657/19.10. 2013)
ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΗΣ ΕΝ ΚΥΠΡΩ ΠΡΕΣΒΥΓΕΝΟΥΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ.
ΑΠΟ ΤΑ ΟΝΟΜΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ κ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗΝ ΤΗΣ ΑΓ. ΣΚΕΠΗΣ ΕΙΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑΝ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΝ ΚΟΡΩΠΙΩ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ 34ου ΤΟΜΟΥ 2013
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗΝ ΤΟΥ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ


ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2013