ΤΕΥΧΟΣ 208
  Ὀκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2013

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗΝ ΤΩΝ ΑΓ. ΑΡΧΑΓΓΕΛΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΙΕΡΟΝ ΝΑΟΝ ΤΩΝ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΕΙΣ ΛΕΜΕΣΟΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΕΣΒΥΓΕΝΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ


Ἐπί τῆ ἑορτῆ τῆς Συνάξεως τῶν Ἀρχαγγέλων Μιχαήλ καί Γαβριήλ (+ 8.11.2013), εἰς τόν Ἱ. Ν. τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Λεμεσοῦ Κύπρου, καθ' ἥν ἦγεν τα ὀνομαστήριά του καί ὁ Πρεσβύτερος π. Μιχαίηλ, Συνελλειτούργησεν ὁ οἰκεῖος Μητροπολίτης κ. Παρθένιος μετά τοῦ προσκεκλημένου Μητροπολίτου Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ. Κηρίκου καί τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου τῆς Κύπρου: π. Μιχαήλ, π. Χαραλάμπους, π. Ἀγαθοκλέους καί π. Ἱερεμίου. Ἐπίσης ἐλαβεν χώραν καί σύναξις ἡ ὁποία ἠσχολήθη μέ θέματα πνευματικῆς οἰκοδομῆς καί  Ὁμολογιακῆς  κατάρτισης.
Δύο στιγμιότυπα τό ἕν ἐκ τοῦ πανιηγυρικοῦ θείου Συλλειτούργου κατά τήν 8ην Νοεμβρίου καί ἐν συνεχεία ἀπό τήν Ἱεράν Σύναξιν εἰς τό Πνευματικόν κέντρον τῆς ΟΣΙΑΣ ΞΕΝΗΣ.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2013