ΤΕΥΧΟΣ 206
  Ἀπρίλιος -Μάϊος-'Ιούνιος 2013


Χαίρετε Πέτρε καὶ Παῦλε, δογμάτων τῶν θείων θεμέλιοι ἀρραγεῖς, φίλοι τοῦ Χριστοῦ, σκεύη τίμια. Πάρεστε μέσον ἡμῶν ἀοράτως, καταξιοῦντες δωρεῶν ἀΰλων, τοὺς τὴν ἡμῶν ἑορτήν, εὐφημοῦντας ᾄσμασι.
***
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ


ΕΙΣ ΤΗΝ ΖΩΗΦΟΡΟΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΝ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ-ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΑΙΤΙΑ ΑΙΡΕΣΙΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΩΝ B’ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΑΙΩΝΑ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ΑΠΡΟΚΑΛΥΠΤΩΣ ΠΟΛΕΜΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ

-Γενικόν ἐπαναληπτικόν
-Ἀπό τό 1924 ἡ Γνησία Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἀποτελεῖ καί ἐκφράζει τήν συνέχειαν τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ
-Ὁ πρ. Φλωρίνης εἰς τήν ὑπηρεσίαν τοῦ Νεοημερολογιτικοῦ καί Παλαιοημερολογιτικοῦ Οἰκουμενισμοῦ
-Τό Φλωρινικόν Σχέδιον ἐπιχειρηθέν τό 1971 ἀπέτυχεν
-Ἀπέλπις ἀποκάλυψις τοῦ ἀπατηλοῦ κειμένου τῶν Φλωρινικῶν (Α.Π. 16-ΙΙ/15/28.9.1971)
-Καί «ἡμέτεροι» ἐπίορκοι ἀποφασίζουν νά ἀξιοποιήσουν τήν ψευδοαπόφασιν τῶν Φλωρινικῶν
-Δύο Μητροπολῖται ἐκ τοῦ κινήματος τοῦ «Ἀττικῆς» Ματθαίου πλαισιώνουν τόν Ἀρχ/πον Ἀνδρέα
-Χαρακτηριστική ἀναφορά εἰς πραγματικά γεγονότα

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΩΜΕΝ ΟΛΟΙ ΕΙΣ ΤΟ ΕΝ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΔΙΑΛΟΓΟΝ

- Ἡ ὑπ' ἀρ. Πρ. 23/129/3.2.2013 ἐπιστολή τοῦ Σεβ/του Μητροπολίτου Ἀμφιλοχίου πρός τούς κ.κ. Χρυσόστομον, Ἰγνάτιον καί Ἰάκωβον. Ἡ ἀπάντησις τοῦ κ. Χρυσοστόμου Τζανῆ Α.Π. 164/6.4.2013, καί ἡ ἀνταπάντησις τοῦ Σεβ. κ. Ἀμφιλοχίου Α.Π. 26/131/ 7/20.5.2013

Ἐκοιμήθη ἐν Κυρίω ὁ ἐν Χριστῶ ἀδελφός ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΓΚΑΣ

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΚΑΤ' ΑΡΕΤΗΝ ΕΡΓΩΝ, ΩΝ ΑΝΕΥ Η ΠΙΣΤΙΣ ΑΚΑΡΠΟΣ ΕΣΤΙ ΤΟΙΣ ΠΙΣΤΕΥΟΥΣΙ

ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΙ ΕΜΕΙΣ (Τοῦ Σέρ Στῆβεν Ράνσιμαν)

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ: Ἡ ἀνατροφή τῶν παιδιῶν κατά τόν Ἅγ. Χρυσόστομο (ὑπό τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου Θεοδώρου Ζήση)


ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΝ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

 

***Τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, ἦν μὲν ἀεί, καὶ ἔστι καὶ ἔσται, οὕτε ἀρξάμενον, οὔτε παυσόμενον, ἀλλ' ἀεὶ Πατρὶ καὶ Υἱῷ συντεταγμένον, καὶ συναριθμούμενον; ζωή, καὶ ζωοποιοῦν, φῶς, καὶ φωτὸς χορηγόν; αὐτάγαθον, καὶ πηγὴ ἀγαθότητος· δι' οὗ Πατὴρ γνωρίζεται, καὶ Υἱὸς δοξάζεται, καὶ παρὰ πάντων γινώσκεται, μία δύναμις, μία σύνταξις, μία προσκύνησις, τῆς ἁγίας Τριάδος.


ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2013