ΤΕΥΧΟΣ 204
  Ὀκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2012
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
(+26.11.2012)

Στγμιότυπων ἔξοθι τοῦ Ἱ. Ναοῦ, μετά την λῆξιν τῆς θείας Λειτουργίας. Διακρίνονται ἑκατέρωθεν ὁ νεοχειροτονηθείς Ἱερομόναχος Ἐλισσαῖος καί Αἰδεσιμολογιώτατος π. Ἀνδρέας, εἰς το μέσον δέ οἱ Σεβ/τοι Ἀρρχιερεῖς κ.κ. Ματθαῖος, Κήρυκος, Παρθένιος καί Ἀμφιλόχιος.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΑ ΠΙΣΤΕΩΣ... Περί τῆς πτώσεως τοῦ Ἱερέως π. Εὐσταθίου Τουρλῆ. 3ον. Συνέχεια ἐκ τοῦ προηγουμένου τεύχους σελ. 143. (Τοῦ Δ/ντοῦ τῆς «Ο.Π.» Ἐλευθερίου Χρ. Γκουτζίδη)

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΑΛΩΜΕΝ ΟΛΟΙ ΠΡΟΣ ΕΝΑ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΙΑΛΟΓΟΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΝ ΚΑΙ ΕΞΑΛΕΙΨΙΝ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 1995 ΣΧΙΣΜΑΤΟΣ. (Τοῦ Σεβ/του Μητροπολίτου Λαρίσης καί Τυρνάβου κ. Ἀμφιλοχίου)

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΝΕΣΙΣ, ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗ, ΠΡΟΣ ΕΠΙΓΝΩΣΙΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΙΝ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΑΚΟΥ. (Τοῦ Δ/ντοῦ Ἐλευθ. Γκου­τζί­δη)

ΑΛΛΟ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟ Η ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΓ. ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ. Μιά ἐπιστολή πρός τούς Νικολαΐτας, τοῦ Σεβ/του Μητροπολίτου κ. Ἀμφιλοχίου

● ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ:
- ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗΝ ΤΟΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ 30.11.2012
- Ἀπό τήν Ἐπίσκεψιν τοῦ Σεβ/του κ. Ματθαίου εἰς τήν Ἑλλάδα καί τήν δράσιν του εἰς Κένυαν.
- Ἀπό τά Ὀνομαστήρια τοῦ Σεβ/του κ. Ἀμφιλοχίου.
- Ἀπό τήν Πανήγυρην τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης καί τήν εἰς Ἱερο­μόναχον χειροτονίαν τοῦ π. Ἐλισσαίου.
- Ἀπό τήν Ἐπίσκεψιν εἰς τήν Ἑλλάδα ἀδελφῶν ἐν Χριστῶ ἐκ Ρουμανία
● ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΟΜΟΥ 2012

ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΕΡΑΝ ΠΑΝΗΓΥΡΙΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΜΩΝΥΜΟΝ ΙΕΡΟΝ ΝΑΟΝ ΕΝ ΑΧΑΡΝΑΙΣ

Ἀπό τήν περιφοράν -λιτάνευσιν τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τοῦ Ἁγίου Δημητρίου

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2013