ΤΕΥΧΟΣ 202
Ἀπρίλιος-Μάιος-Ἰουνιος 2012

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗΝ ΤΟΥ ΓΕΝΕΘΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
ΕΙΣ ΤΗΝ Ι.ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΝ ΛΑΡΙΣΗΣ 24.6.2012ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΑ ΠΙΣΤΕΩΣ... περί τῆς πτώσεως τοῦ Ἱερέως π. Εὐσταθίου Τουρλῆ (Τοῦ Ἐλευθερίου Χρ. Γκουτζίδη) 
ΓΡΑΦΟΜΕΝ ΔΙΟΤΙ ΤΟ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΜΕΝΟΝ ΕΙΝΑΙ Η ΠΙΣΤΙΣ. Ἡ σκευωρία περί δῆθεν «διγάμου» (Τοῦ Ἐλευθερίου Χρ. Γκουτζίδη) 
ΑΠΗΓΟΡΕΥΜΕΝΑΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ. Ὑπό Γεωργ. Γαβριήλ  
Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΓΕΝΝΑΔΙΟ ΣΧΟΛΑΡΙΟ (τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Θεοδώρου Ζήση) 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ. 1) Ὁ ἠλεκτρονικός ἔλεγχος. 2) Ἡ ἅλωση τῆς Ἑλλάδος. 3) Πρόδρομοι τοῦ Ἀντιχρίστου. 4) Ἑτοιμασία καί ἀντίσταση (ἐκ τοῦ Περιοδικοῦ «Ὁ ΣΩΤΗΡ» 
  ΙΝΚΑ: «ΜΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΕΤΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΦΑΚΕΛΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ»  
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗ... (τελευταῖον)

***
ΕΝΑ ΕΞΑΙΡΕΤΟΝ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΕΡΓΟΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΟΟΔΟΞΟΥ ΟΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣ ΤΟΝ Ι. ΝΑΟΝ ΓΕΝΕΘΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ
 
Τήν Ἀγιογράφησιν ἐποίησαν ἡ καρδία καί αἱ χεῖρες τῶν ευλαβεστάτων Ἀγιογράφων Σαλώμης καί Εὐανθίας Ἀντ. Μάγκα τῆ συνεργεία καί επιστασία τῆς εὐλαβεστάτης Κτητορίσσης του Ἰ.Ναοῦ Εἰρήνης Χρ. Γκουτζίδου.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2012