ΤΕΥΧΟΣ 201
Ἰανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2012


Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας, καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι, ζωὴν χαρισάμενος!

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 2012.
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ καί τήν ἐν γένει περίοδον τοῦ Τριωδίου
- Ὁ ἑορτασμός τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς
- Ἀπό τήν Κυριακήν τῆς Ὀρθοδοξίας εἰς Ἅγ. Σπυρίδωνα Καρέα Ἀττικῆς
- Ὁ ἑορτασμός τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Λαρίσης
Ἀπό τούς Κατανυκτικούς ἑσπερινούς καί τάς ὁμιλίας κατά τήν Μ. Τεσσαρακοστήν
Ἀπό τήν Κυριακή τῆς Σταυροπροσκυνήσεως
«Πάσχα ἱερόν ἡμῖν σήμερον ἀναδέδεικται»
Ἔπαθεν ὡς Ἄνθρωπος, ἔσωσεν ὡς Θεός (ἀπό τό περιοδικό «Ο ΣΩΤΗΡ»)
Ἡ οἰκογένεια στό ἐκτελεστικό ἀπόσπασμα (ἀπό τό περιοδικό «Ο ΣΩΤΗΡ»)
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΩΣ, ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΕΓΚΥΤΟΥ ΤΗΣ ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΑΠΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΝΕΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΣΜΟΥ, τοῦ π. Νικ. Δημαρᾶ Δ/ρος Νομικῆς
«ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΑΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ», τοῦ κ. Γεωργίου Ε. Γαβριήλ
«ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ» τοῦ Ἀλέξανδρου Παπαδιαμάντη
«ΛΟΓΟΙ ΠΕΡΙ ΝΗΣΤΕΙΑΣ τοῦ Ἀρχ/του Κοσμᾶ Λαμπρινοῦ
«Νηστεία καί Θεία Κοινωνία» (ἐκ τοῦ βιβλίου τῆς Χριστιανικῆς ἠθικῆς τοῦ Γεωργίου Ι. Μαντζαρίδη, σελ. 166-168)
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ μέ Φωτογραφίες καί σχόλια
«ΠΡΑΞΙΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΤΟΥ ΑΝ. ΣΥΝΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ. Κατά πρώην Μητροπολιτῶν τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας

23η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΑΓΙΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΥ


Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βράντσεα Ρουμανίας κ. Γερόντιος μετά τοῦ Αἰδ/του Ἱερέως π. Νικολάου τριῶν Μοναχῶν καί ὁμάδος 10 περίπου εὐλαβῶν Χριστιανῶν, καθώς καί ὁ Σεβ/τος Κιτίου κ. Παρθένιος, τήν 23ην Νοεμβρίου (2011) ἐλθόντες εἰς τήν Ἑλλάδα διῆλθον ἐκ τῆς Λαρίσης ἵνα προσκυνήσουν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Γενεθλίου τοῦ Τιμίου Προδρόμου καί εὐχηθοῦν καί συγχαροῦν τόν ἑορτάζοντα π. Ἀμφιλόχιον καί ἤδη ἐκλελεγμένον καί ἐψηφισμένον Μητροπολίτην διά τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Λαρίσης.
 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2012