ΤΕΥΧΟΣ 199
Ἰούλ.-Ᾱὔγ.-Σεπτέμβριος 2011
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΓΕΓΟΝΟΤΑ


Ἀπό τήν Ἱεράν Πανήγυριν τῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου εἰς τόν Ἱ. Ν. Παναγίας Σουμελᾶ (Ἀθηνιωτίσσης) Πλάτωνος Ἀχαρνῶν.
Ἀπό τά ἐγκαίνια τοῦ Ἱ. Ν. Τιμίου Προδρόμου εἰς Ἅγιον Μάμμαν Λεμεσοῦ ὅπου ἐγκατεστάθη ἡ 30μελής μοναστική Ἀδελφότης, ἡ ὁποία προσεχώρησεν εἰς τήν γνησίαν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν τῆς Κύπρου. Τά ἐγκαίνια ἐτελέσθησαν τήν Κυριακή 5.9.2011 ὑπό τοῦ Σεβ. Κιτίου κ. Παρθενίου, συμπαραστουμένου ὑπό τῶν Μεσογαίας κ. Κηρύκου και Βράντσεα κ. Γεροντίου.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2011