ΤΕΥΧΟΣ 198
Μάιος - Ἰούνιος 2011
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Τήν 4ην/17ην Ἀπριλίου 2011 Κυριακή τῶν Βαΐων ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης ΚΕΝΥΑΣ κ. Ματθαῖος ἐχειροτόνησεν τό Ἱεροδιάκονον Σεραφείμ εἰς Ἱερομόναχον εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῶν Ἁγ. Ἀγγέλων τῆς Ὁμωνύμου Ἱερᾶς Μονῆς. Προσευχόμεθα ο π. Σεραφείμ νά ἀναδειχθῆ διά βίου ἄξιος καί νά ἰερατεύση καί εἰς τήν ἄνω ᾽Ιερουσαλήμ.
Ἅνω: Ἀπό τήν χειροτονία τοῦ π. Σεραφείμ. Κάτω: Ἀπό τήν ἔνδυσιν τῶν Ἱερῶν Ἀμφίων.


ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗΝ ΤΩΝ ΑΓ. ΠΑΝΤΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΜΩΝΥΜΟΝ ΙΕΡΟΝ ΝΑΟΝ ΕΙΣ ΞΑΝΘΗΝ
(Στιγμιότυπον ἀμέσως μετά τήν Θείαν Λειτουργίαν)ΑΠΟ ΤΟ ΕΟΡΤΙΟΝ ΤΟΥ ΓΕΝΕΘΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΡΙΣΑΝ.
(Στιγμιότυπον ἀπό τή εὐλογίαν τῶν ἄρτων).ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΜΩΝΥΜΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΙΕΡΟΝ ΝΑΟΝ ΛΑΖΑΡΑΤΩΝ ΛΕΥΚΑΔΟΣ
(29 καί 30 Ἰουνίου 2011)Στιγμιότυπα ἐκ τῆς Λιτανεύσεως τῆς ᾽Ιερᾶς Εἰκόνος τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων. Διακρίνονται ὀ Σεβ/τος Μητροπολίτης κ. Κήρυκος καί ὁ πολιός Γέρων Πρωτοπρεσβύτερος π. Θωμᾶς ἐν μέσω πιστῶν.


ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΓΕΝΕΘΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ 24.6.2011.
ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΟΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ


ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2011