ΤΕΥΧΟΣ 198
Μάιος - Ἰούνιος 2011
ΤΗ ΚΔ' ΙΟΥΝΙΟΥ, ΤΟ ΓΕΝΕΘΛΙΟΝ ΕΟΡΤΑΖΟΜΕΝ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΔΟΞΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ, ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΒΑΠΤΙΣΤΟΥ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

"...Οὐκ ἐγήγερται ἐν γεννητοῖς γυναικῶν μείζων Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου..."
(Ματθ. ΙΑ΄ 11)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Ἐπί συνεχιζομένης σκευωρίας. Ἀνοικτή Δημοσία ἀπάντησις εἰς τόν κ. Σεβαστιανόν Σταύρου
Μιά Δημοσία ἀπάντησις πρός ἀναγνώστας 4ον
●  Ἔλεγχος καί ἀνατροπή 17ον. Ὁ Νεοημερολογιτισμός εἰσήχθη διά τόν Οἰκουμενισμόν
ΦΛΕΓΟΝΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Μιά φωτογραφία τοῦ σήμερα πρίν ἀπό 115 χρόνια
Τό νομικό προηγούμενο τοῦ 1936
Ἡ Γερμανία ἀπέτυχε νά ἐξοφλήση τά χρέη της τρεῖς φορές τόν τελευταῖο αἰῶνα
68 Ἀκαδημαϊκοί ζητοῦν καταγγελία τοῦ μνημονίου και στάση πληρωμῶν
Τά ἑλληνικά Μ.Μ.Ε. «ἔθαψαν» τήν εἴδηση γιά τήν ἀνακάλυψη ὁμαδικοῦ Τάφου στήν Τουρκία
●  Ἐκκλησιαστικαί Εἰδήσεις

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2011