ΤΕΥΧΟΣ 197
Μάρτιος - Ἀπρίλιος 2011
ΠΑΣΧΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΝ ΛΑΡΙΣΗΣ
     ῾Ιερός Ναός ῾Αγίου ᾽Ιωάννου τοῦ Προδρόμου

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
      εἰς τόν ῾Ιερόν Ναόν ῾Αγίων Πάντων Ξάνθης


       


ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2011