ΤΕΥΧΟΣ 197
Μάρτιος - Ἀπρίλιος 2011

ΞΕΝΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
ΑΙ ΟΠΟΙΑΙ ΜΑΣ ΕΚΦΡΑΖΟΥΝ

 
«Ἡ Ἑλλάδα σέ παγίδα!(*) 

Ἄς μᾶς ἐπιτρέψουν οἱ ἀγαπητοί μας ἀναγνῶστες νά ἀρχίσουμε τοῦτο τό κείμενό μας μέ ἕναν μύθο. ὁ μύθος λοιπόν αὐτός λέει ὅτι κάποτε ἕνα ποντικάκι παρατήρησε ἐκεῖ πού ζοῦσε πώς ὁ νοικοκύρης, ἕνας ἀγρότης, καί ἡ γυναίκα του τοποθέτησαν στό σπίτι μιά ποντικοπαγίδα! Τρέχει τότε τρομαγμένο στόν ἀχυρώνα γιά νά ἀνακοινώσει τό φοβερό νέο:

 - Μιά ποντικοπαγίδα μέσα στό σπίτι! Μιά ποντικοπαγίδα μέσα στό σπίτι, φώ­ναζε δυνατά.

 - Πρόβλημά σου, τοῦ ἀπάντησε πρώτη ἡ κότα. Τί μέ νοιάζει ἐμένα, ἄν ὑπάρχει ποντικοπαγίδα στό σπίτι;...

 - Δικός σου λογαριασμός, γρύλισε βαριεστημένο καί τό γουρούνι...

 - Σιγά τόν μεγάλο κίνδυνο, τοῦ πέταξε ἀδιάφορα τό βόδι. Τί μπορεῖ νά μοῦ κάνει ἐμένα μιά ποντικοπαγίδα!

 Ὁ ποντικός ἔφυγε περίλυπος, ἀβοήθητος, φοβισμένος καί πολύ ἀπογοητευμέ­νος.

 Σκοτείνιασε καί στό σπίτι ἔπεσαν ὅλοι νά κοιμηθοῦν. Ξαφνικά μέσα στήν ἡσυ­χία τῆς νύχτας ἀκούστηκε ὁ θόρυβος πού κάνει ἡ ποντικοπαγίδα ὅταν κλείνει. Ἡ γυναίκα τοῦ ἀγρότη ἄκουσε τό θόρυβο καί περίεργη πετάχθηκε ἀμέσως νά δεῖ τί συνέβη. Πλησίασε τήν παγίδα περιμένοντας νά δεῖ πιασμένο τό ποντίκι. Στήν παγί­δα ὅμως εἶχε πιαστεῖ ἀπό τήν οὐρά ἕνα φίδι, πού φοβήθηκε μόλις τήν ἀντιλήφθηκε νά πλησιάζει καί τή δάγκωσε...

 Ὁ ἄντρας της σηκώθηκε τρομαγμένος ἀπό τίς φωνές της καί ἀμέσως τήν πῆρε καί τήν πῆγε στό νοσοκομεῖο. Ἐκεῖ τῆς ἔγινε ἡ κατάλληλη θεραπεία καί τήν ἄφησαν νά φύγει... ἀλλά ὅταν ἐπέστρεψαν στό σπίτι, ἡ γυναίκα ἀνέβασε ὑψηλό πυρετό. Ἀναγκάστηκε τότε ὁ ἀγρότης νά σφάξει τήν κότα, γιά νά τῆς κάνει μιά δυναμωτική κοτόσουπα, ὅπως τόν συμβούλεψε ὁ γιατρός. Ἡ γυναίκα ὅμως χειροτέρεψε. Συγ­γενεῖς καί φίλοι ἔφθαναν συνεχῶς στό σπίτι. Γιά νά τούς ταΐσει ὅλους αὐτούς ὁ ἀ­γρότης ἀναγκάστηκε νά σφάξει καί τό γουρούνι. Τελικά ἡ γυναίκα πέθανε! Στήν κηδεία της ἦρθαν πάρα πολλοί καί γιά νά τούς φιλοξενήσει ὁ ἀγρότης στενοχωρη­μέ­νος πολύ κατέληξε νά σφάξει καί τό βόδι.

 ● ● ●

 Πολλές ποντικοπαγίδες ἔχουν τοποθετηθεῖ τίςτελευταῖες δεκαετίες καί στόν  τόπο μας. Παγίδες ἀντιχριστιανικές, ἀντεθνικές, ἀντικοινωνικές... ἡ Παιδεία ἀφελ­ληνίζεται, ἡ χριστιανική πίστη χλευάζεται, περιφρονεῖται, περιορίζεται ἀσφυκτικά. Αὐτόν δέ τόν καιρό μιά ἀπίστευτα φοβερή παγίδα τοποθετεῖται στήν τσέπη τοῦ κα­θενός μας. Εἶναι ἡ ὀνομαζόμενη «Κάρτα τοῦ Πολίτη» καί ἡ λεγόμενη «Φοροκάρτα», μέ τίς ὁποῖες ἐπιδιώκεται ἡ πιό φριχτή ὑποδούλωση τῶν ἀδούλωτων Ἑλλήνων. Κά­ποια ποντικάκια, ὑποψιασμένα γιά τό ἐπερχόμενο ἐφιαλτικό μέλλον τοῦ ἐλέγχου τῶν πάντων, φωνάζουν πρός κάθε κατεύθυνση πώς ὁ ἐχθρός πέρασε ἤδη μέσα στό κάστρο καί ἡ παγίδα ἔχει τοποθετηθεῖ στήν καρδιά τοῦ σπιτιοῦ...

 Ὅμως οἱ φωνές τους συναντοῦν τήν παγερή ἀδιαφορία τῶν πολλῶν καί οἱ ὑπεύθυνοι κυβερνῆτες καγχάζουν θριαμβικά, ἀποκοιμίζοντας μέ παραπλανητικά γλυκόλογα τόν καταπτοημένο λαό. Μοιάζουν νά ἔχουν βραχυκυκλωθεῖ τά πάντα. Ἐλάχιστοι δημοσιογράφοι ἀρθρώνουν κάποιο λόγο ἐλεγκτικό. ἡ δέ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας μόλις τολμήσει νά πεῖ κάτι, ἀντιμετωπίζει τή χλεύη καί τό διασυρμό. Ξεσηκώνονται σάν μέ σύνθημα ὅλοι οἱ φορεῖς καί μέ ἐπικεφαλῆς τούς κυβερνῶντες καί μεγάλο μέρος τῶν δημοσιογράφων καταφέρονται μανιωδῶς κατά τῶν ἐπισκό­πων, φωνάζοντάς τους σέ ἔξαλλη κατάσταση: «Δέν δικαιοῦσθε νά ὁμιλεῖτε! Καθίστε στήν ἄκρη, ἀσχοληθεῖτε μέ τόν Θεό σας, κάντε τούς ἁγιασμούς σας, καί μήν ἀνακα­τεύεστε μέ τά κοινά, μήν πολιτικολογεῖτε...»!

 Ἄν ἡ πίστη σας παραμερίζεται, ἄν τό Εὐαγγέλιό σας περιφρονεῖται, ἄν ἡ Ἐκκλη­σιαστική σας ζωή γελοιοποιεῖται... πρόβλημά σας...! Ἐμᾶς ἀφῆστε μας ἥσυχους... Δέν θέλουμε τίς προσευχές καί τούς ἁγιασμούς σας. Ἐμᾶς τό μόνο πού μᾶς ἐνδιαφέρει εἶναι νά ξαναγεμίσουν τά πορτοφόλια μας, νά συνεχίσουμε ἀμέριμνοι τήν καλοπέ­ρασή μας.

 Παγερή ἀδιαφορία, χλευαστική εἰρωνεία, ὠμή κατασυκοφάντηση, προκλητικός διασυρμός. Δέν καταλαβαίνουν, δέν θέλουν νά καταλάβουν, νά δοῦν, νά συνειδητο­ποιήσουν τόν κίνδυνο τῆς ποντικοπαγίδας. Δέν βλέπουν πώς ἤδη ἔχουν πιαστεῖ σ' αὐτήν τά φίδια πού θά τούς ἐπιφέρουν τό θανατηφόρο δάγκωμα. Δέν ἐννοοῦν πώς ὅπου νά 'ναι θ' ἀρχίσει ἡ ἀνελέητη σφαγή τῶν ἀφρόνων ἡγετῶν καί τῶν κάθε λογῆς λαοπλάνων, γιά νά ἐπιβληθεῖ καθεστώς νεκροταφείου στόν τόπο καί σέ ὅλο τόν κόσμο.

 Ἄφρονες καί ἀνυποψίαστοι μπροστά στόν γκρεμό ἁπλώνουν τό πόδι τους ἐπιπό­λαια στό κενό γιά νά καταποντιστοῦν στό βάραθρο τοῦ παγκοσμιοποιημένου νέου ναζισμοῦ. Καί θά εἶναι αὐτοί οἱ ἴδιοι κυρίως πού, ὅπως ἡ ἄμυαλη κότα καί τά παχύδερμα τοῦ σταύλου, θά ὑποστοῦν τίς τρομερές συνέπειες τῶν τωρινῶν ἐπιπό­λαιων ἐνεργειῶν τους.

 Μπροστά σέ τέτοια ἐφιαλτική προοπτική οἱ πιστοί ὀφείλουμε ἐπιτέλους νά ξυ­πνήσουμε. Γιά μᾶς ἡ πορεία αὐτή δέν εἶναι μόνο μιά ἐπιλογή καταστροφῆς, ἀλλά προπαντός μιά προοπτική ἀναστάσεως. Διότι γνωρίζουμε πώς τις τύχες τοῦ κόσμου τίς κατευθύνει ὁ Κυβερνήτης τῶν πάντων, ὁ Ἰησοῦς Χριστός. Καί γνωρίζουμε πώς μέσα ἀπό τίς στάχτες τῆς καταστροφῆς ἐκεῖνος θά ὁδηγήσει τήν Ἐκκλησία του στόν μέγιστο ὅλων τῶν θριάμβων της.

 

ΑΠΟΨΕΙΣ-ΚΡΙΣΕΙΣ(*)

Ὁμολογία πίστεως ἀπό ἐπίσημα χείλη

 Στήν ἱστοσελίδα τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων ἀναρτήθηκε ἡ εἴδηση ὅτι πρίν ἀπό τό Πάσχα «ὁ Πρωθυπουργός τῆς Οὐκρανίας κ. Μukola Αzarou ἐπεσκέφθη μετά τῆς συνοδείας αὐτοῦ τόν πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως» καί στή συνέχεια τό Ἑλ­ληνορθόδοξο Πατριαρχεῖο, ὅπου ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης κ.κ. Θεόφιλος τόν ἐτίμησε «μέ τό παράσημον τοῦ ἀνωτέρω Ταξιάρχου τοῦ Τάγματος τῶν Ἱπποτῶν τοῦ Παναγίου Τάφου...».

 Στήν ἀπάντησή του ὁ Πρωθυπουργός μέ ἔκδηλη συγκίνηση εἶπε μεταξύ ἄλλων: «Εὐχαριστῶ τόν Θεόν, ὁ ὁποῖος μέ ἠξίωσε νά ἐπισκεφθῶ τούς τόπους, εἰς τούς ὁ­ποίους ἔζησεν ὁ Χριστός καί νά ἴδω τόν τόπον τοῦ Σταυροῦ καί τῆς ἀναστάσεως (...). Ζητοῦμεν τάς προσευχάς ὑμῶν διά τήν εὐημερίαν τοῦ οὐκρανικοῦ λαοῦ, τήν παι­δείαν αὐτοῦ, ἕν ἐπίπεδον ζωῆς αὐτοῦ, περιποιοῦντος τιμήν εἰς τόν ἄνθρωπον, ὅπως ἔδωσεν αὐτήν εἰς ἡμᾶς ὁ Κύριος ἡμῶν ἰησοῦς Χριστός» (15.3.2011).

 Δέν ἔχουμε συνηθίσει νά ἀκοῦμε τέτοιου εἴδους δηλώσεις ἀπό στόματα πολιτι­κῶν προσώπων καί μάλιστα στήν πατρίδα μας, πού θεωρεῖται κοιτίδα τῆς Ὀρθοδο­ξίας. Ὁ σημερινός πρωθυπουργός τῆς ἄλλοτε ἀθέου Οὐκρανίας δείχνει τόν σωστό δρόμο καί στούς δικούς μας πολιτικούς ἄρχοντες, πού ἀσχολοῦνται μέ τήν ἀντιμετώ­πιση μόνο τῆς δεινῆς οἰκονομικῆς κρίσεως τοῦ παρόντος καιροῦ, χωρίς νά ἐπικα­λοῦνται τή βοήθεια τοῦ παντοκράτορος Κυρίου γιά τήν ἔξοδό μας ἀπό τή βαθύτερη ἠθικοπνευματική κρίση πού ταλαιπωρεῖ τόν ἑλληνικό λαό. Ἄν θέλουμε λοιπόν νά δοῦμε καλύτερες ἡμέρες, πρέπει νά ἐνεργοποιήσουμε τή δύναμη τῆς προσοχῆς, ὥστε νά ἑλκύσουμε τό ἔλεος τοῦ φιλανθρώπου Τριαδικοῦ Θεοῦ!

 

Καθεστώς κατοχῆς(**)

 Τρεῖς περίπου ἑβδομάδες πρίν ἀπό τό Πάσχα τό παγκόσμιας κυκλοφορίας οἰκονομικό περιοδικό Εconomist προεξοφλώντας τή χρεωκοπία τῆς Ἑλλάδας σέ δη­μοσίευμά του μέ τόν τίτλο «Ἔχουν χρεωκοπήσει, ἄς τό παραδεχθοῦμε» τόνιζε ὅτι ἡ Ἑλλάδα, ἡ Πορτογαλία καί ἡ Ἰρλανδία ὁδηγοῦνται σέ χρεωκοπία. Λίγες μέρες ἀργότερα ἡ γερμανική ἔκδοση τῶν Financial Τimes ἔγραφε ὅτι «ἀρκετές Κυβερνήσεις τῆς Εὐρωζώνης δέν ἀποκλείουν μία ἀναδιάρθρωση τοῦ ἑλληνικοῦ χρέους».

 Τήν ἴδια ἐκείνη περίοδο ἔφθασε τήν Ἑλλάδα καί εἶχε συζήτηση μέ τόν Πρωθυ­πουργό γνωστός χρηματιστής, κυρίαρχος τῆς παγκόσμιας οἰκονομίας, ὁ γεννημένος στήν Οὑγγαρία ἑβραιοαμερικανός Τζόρτζ Σόρος. Τί ἀκριβῶς ἐπιδίωκε ὁ Σόρος μᾶς εἶναι ἄγνωστο. Ὅμως ὅλες αὐτές οἱ κινήσεις (καί δέν εἶναι μόνο αὐτές) ἕνα πράγμα φανερώνουν: ὅτι ὑπάρχει σχέδιο καταστροφῆς τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας, προκει­μέ­νου νά ἐξυπηρετηθοῦν ἄλλοι σκοτεινοί σκοποί.

 Ὁ κ. Μίκης Θεοδωράκης μέ ἐπιχειρήματα καί ἔξαρση σέ συνέντευξή του στίς 5 Ἀπριλίου τόνισε ὅτι ξένα κέντρα ἔχουν βάλει στό στόχαστρο τόν ἀμύθητο πλοῦτο τῆς Ἑλλάδας, «τόν ἐπίγειο, τόν ὑπόγειο καί τόν ὑποθαλάσσιο». Καί μάλιστα ἐπιβου­λεύονται τά μεγάλα ἐθνικά δίκαια τῆς χώρας μας, ἀκόμη καί τά μνημεῖα μας καί τήν ἴδια τήν Ἀκρόπολη. Εἶπε: «Ἄν ἔκανα κόμμα αὐτή τή στιγμή, θά τοῦ ἔδινα τό ὄνομα "Πατρίδα" καί θά καλοῦσα ὅλους, ἀριστερούς, δεξιούς καί κεντρώους, σ' αὐτό». «Ἀν­θρωπάκια εἴμαστε ὅλοι», τόνισε, «οἱ συνθῆκες ὅμως θά μᾶς κάνουν νά γίνουμε ἥρωες. Καί θά γίνουμε ἥρωες»!

 Εἶναι φανερό ἀπό τά παραπάνω ὅτι βρισκόμαστε σέ κρισιμότατη περίοδο ὅσον ἀφορᾶ τό μέλλον τῆς Πατρίδας μας. Καί εἶναι ἀκόμη φανερότερο ὅτι ἔχουμε περιέλ­θει σέ καθεστώς ξένης κατοχῆς καί ἀνθρωπίνως βρισκόμαστε σέ ἀδιέξοδο. Αὐτό πού δυστυχῶς δέν ἔχει γίνει κατανοητό ἀπό τούς πολλούς εἶναι ἡ οὐσία τῆς κρίσεως. τό ὅτι δηλαδή ἡ κρίση τοῦ τόπου μας εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς ἀπομακρύνσεώς μας ἀπό τό θέλημα τοῦ Θεοῦ.

 Σ' αὐτή λοιπόν τήν κρίσιμη περίοδο, ὅσοι ἀντιλαμβανόμαστε ὅτι πίσω ἀπό ὅλη αὐτή τήν κατάσταση πρωτίστως καί κυρίως βρίσκεται ἡ ἀποστασία μας, ὀφείλουμε νά συνέλθουμε, νά ἐπιστρέψουμε συντετριμμένοι καί μετανοημένοι στόν Πατέρα μας, ὥστε νά ἑλκύσουμε τό ἔλεός του γιά τή χειμαζόμενη Πατρίδα μας.

 

Ὁ ἐξωραϊσμός τῆς Τουρκίας!(*)

 Γράφει ὁ πολιτικός ἐπιστήμονας κ. Κωνσταντῖνος Χολέβας: «ἀνοίγοντας τή συ­σκευή τῆς τηλεόρασής μου διερωτῶμαι ἄν ζῶ στήν Ἑλλάδα ἤ στήν Τουρκία. Μία μα­νία τηλεοπτικῆς τουρκολαγνείας ἔχει καταλάβει τούς περισσότερους τηλεοπτικούς σταθμούς μας. Στό ἕνα κανάλι βλέπεις ἀφιέρωμα στή σύγχρονη Τουρκία, στό ἄλλο ἀκοῦς τί καλά περνοῦν σήμερα οἱ Ἕλληνες στήν Κωνσταντινούπολη, στό ἄλλο ἀ­κοῦς πόσο ἀγαθοί καί ἅγιοι ἦσαν οἱ ὀθωμανοί καί πόσο ἄγριοι ἦσαν οἱ Ἕλληνες ἐπαναστάτες τοῦ 1821, πού ἔσφαζαν ἀθώους (...). Πρός τί ὅλη αὐτή ἡ μανία μέ τόν ἐξωραϊσμό τῆς εἰκόνας τῆς γείτονος;» («Ὀρθόδοξος Τύπος» 4.3.2011).

 Ἀλλά ἡ ἀπάντηση εἶναι προφανής. Πρόκειται γιά ἐπιπόλαια «στρατηγήματα» τῶν κρατούντων στή χώρα μας, οἱ ὁποῖοι, ἀφοῦ ἔχουν βυθίσει τήν Ἑλλάδα στά χρέη μέ ἀνεδαφικά «δόγματα» καί «ψευδόλογα» προγράμματα, καί ἀφοῦ μέ ἀδέξιους πολιτικούς καί διπλωματικούς χειρισμούς καί ἄφρονες κινήσεις ἔκαμαν τήν Τουρκία νά προβάλλει ὡς ἀνίκητη δύναμη, τώρα προσπαθοῦν νά βελτιώσουν τήν εἰκόνα τῆς Τουρκίας στά μάτια τῶν Ἑλλήνων.

 Αὐτήν ἀκριβῶς τήν ἄκριτη στάση τῶν καθόλου σοφῶν ἡγετῶν μας ὁ σουλτάνος Ἐρντογάν τήν ἐκμεταλλεύεται στό ἔπακρον. Καί ἐνῶ ἔχει νά ἀντιμετωπίσει ὄχι λίγα ἐσωτερικά μέτωπα καί ἕνα κύμα φιλελευθερισμοῦ πού ἀρχίζει ἀπό τά ΜΜΕ τῆς χώρας του καί τούς καταπιεζόμενους Κούρδους καί ἀρμενίους, συνεχίζει νά κατα­πιέζει τό Ὀρθόδοξο Πατριαρχεῖο καί νά κρατεῖ κλειστή τή Θεολογική Σχολή τῆς Χάλ­κης ἐπί μία τεσσαρακονταετία.

 Εἰς δέ τήν Κύπρο, ὅπου πραγματοποίησε τή φασιστική εἰσβολή του τό 1974, ἐνῶ οἱ Τουρκοκρύπιοι ἐξεγείροναι ἐναντίον του μέ μαζικά συλλαλητήρια, ὅπου τοῦ ἀπευ­θύνουν τό ἐρώτημα «ἐμεῖς εἴμαστε Τουρκοκύπριοι, ἐσεῖς ποιός εἶστε, κύριε;» καί τοῦ φωνάζουν κατά πρόσωπον «ἔξω οἱ ξένοι, ἡ Κύπρος ἀνήκει στούς Κυπρίους» καί τόν καλοῦν νά φύγει ἀπό τήν Κύπρο, αὐτός συνεχίζει τήν κατοχή καί τή μεταφορά ἐ­ποί­κων στό νησί. Καί ὄχι μόνον αὐτό. Δηλώνει κομπαστικά μέ ὕφος χιτλερικό: «Λένε νά φύγει ἡ Τουρκία. Ποιός εἶσαι, ρέ φίλε; Ἔχω στρατηγικό ἐνδιαφέρον». Ὅ,τι δηλαδή ἔλεγε καί ὁ Χίτλερ, ὅταν κατελάμβανε τό 1939-1941 τίς εὐρωπαϊκές χῶρες!

 Καί ἐνῶ αὐτά τά διακηρύσσει ξεκάθαρα, οἱ «ἀγαθοί καί φιλάνθρωποι» τῆς Κυ­βερνήσεως καί τῶν ἄλλων κομμάτων τῆς χώρας μας, ὅπως τούς ἀποκάλεσαν, συ­νεχίζουν μαζί του ἕναν ἀτέρμονα καί ἄκαρπο διάλογο, ἀναπαράγουν τήν τουρκική προπαγάνδα καί ὑποχωροῦν συνεχῶς στή μαρτυρική Κύπρο, παραχωρώντας προνό­μια στόν εἰσβολέα, ὁ ὁποῖος τυραννεῖ ἀνενόχλητος τούς ἐλάχιστους ἐγκλωβισμένους Ἕλληνες τῆς Καρπασίας, βεβηλώνει χριστιανούς ναούς, ἀπαγορεύει τή θεία Λειτουρ­γία καί τή διανομή τῆς Καινῆς Διαθήκης στούς Ὀρθοδόξους ἐγκλωβισμένους μαθη­τές, καί ἀνοικοδομεῖ συνεχῶς τζαμιά... ἀφήνουμε ὅτι ἡ Τουρκία συνεχίζει ἀνενόχλη­τη τήν προπαγάνδα της στήν ἑλληνική Θράκη.

 Δυστυχῶς οἱ ἡγέτες μας δέν ἀδιαφοροῦν ἁπλῶς. φαίνεται ὅτι μᾶς προδίδουν ἐπισήμως!... ἀλλά ἄν πράγματι θέλουμε νά ἐπιζήσουμε ὡς ἔθνος Ὀρθόδοξο Χριστια­νικό, πρέπει νά σταματήσουμε νά ἐφησυχάζουμε.

 

Γιά τή μαρτυρική Βόρειο Ἤπειρο(*)

Ἀπό τό Διαδίκτυο ἔγινε γνωστό πρόσφατα ὅτι ἡ νέα Διοίκηση τοῦ Δημοτικοῦ Ρα­διοφωνικοῦ Σταθμοῦ FM-100 τῆς Θεσσαλονίκης κάλεσε σέ ἀπολογία τή δημο­σιο­γράφο Δέσποινα Μηλιάδου, διότι σέ πρωινή ἐκπομπή της στόν Σταθμό αὐτό χρησι­μοποίησε τόν ὅρο «Βόρειος Ἤπειρος». Ὁ ὅρος αὐτός, τῆς εἶπαν, προκαλεῖ, καί πρέπει νά ἀποφεύγεται.

Ἄν ὅμως ὑπάρχουν κάποιοι πού κινούμενοι ἀπό σκοτεινά καιροσκοπικά ἐλα­τήρια ὄχι μόνο δέν μιλοῦν γιά βόρειο Ἤπειρο, ἀλλά καί ἐμποδίζουν ὅσους τολμοῦν νά τό κάνουν, ὑπάρχουν ἀντιθέτως καί οἱ γενναῖοι ἑλληνόψυχοι πατριῶτες πού ἀψη­φώντας κάθε κίνδυνο καί θυσιάζοντας τά προσωπικά συμφέροντά τους ὁμολογοῦν μέ θάρρος τήν ἀλήθεια.

Ξεχωριστή θέση ἀνάμεσά τους κατέχει ὁ μέχρι πρότινος Ἕλληνας Πρόξενος στήν Κορυτσά κ. Θεόδωρος Οἰκονόμου-Καμαρινός, ὁ ὁποῖος ἀνακλήθηκε αἰφνιδια­στικά πρό ὀλίγου καιροῦ στήν Ἀθήνα, ἐπειδή μίλησε γιά Βόρειο Ἤπειρο καί γιά Ἕλ­ληνες πού τήν κατοικοῦν.

Σέ μιά συνέντευξή του μετά τήν ἀνάκλησή του, τήν ὁποία δημοσιεύει ἡ ἐφημε­ρί­δα «Βορειοηπειρωτικόν Βῆμα» (Ἰαν.-Φεβρ. 2011), ὑπεύθυνος ἐκδότης τῆς ὁποίας εἶναι ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης κ.κ. Ἀνδρέας, ρώτησαν τόν κ. Πρόξενο: «Ἀληθεύει πώς ὁ λόγος τῆς ἀνάκλησής τους ἦταν τά λόγια πού εἶπα στούς Βορειοηπειρῶτες πώς "οἱ παπποῦδες τους ἦταν Ἕλληνες", πώς "ὁ ἑλληνικός λαός ἦταν πάντοτε παρών" καί ὅτι "τήν περιοχή αὐτήν τήν ἀπο­κα­λοῦμε Βόρειο Ἤπειρο";». Καί αὐτός ἀπάντησε: «Ἔκανα τό καθῆκον μου. Τίποτε πα­ραπάνω. Καί οὔτε ἀνακαλῶ, οὔτε θά ἀνακαλέσω ποτέ τά ὅσα εἶπα γιά Ἕλληνες καί Βόρειο Ἤπειρο! Γι' αὐτό καί ἀνακλήθηκα στήν Ἀθήνα! Εἶχα συνείδηση τῆς ἀποστο­λῆς μου. Ἤμουν στή Βόρειο Ἤπειρο! Ἐάν ἤμουν στήν Καμπέρα ἤ κάπου ἄλλοῦ, θά λειτουργοῦσα ὑπό ἄλλες συνθῆκες. Ἀλλά ἤμουν στό Βόρειο Ἤπειρο». Καί πρόσθεσε: «Δέν πρέπει νά ἐγκαταλείψουμε τά ἐθνικά θέματα καί τά ἐθνικά μας δίκαια. Νά δίνουμε τόν ἀγώνα παντοῦ καί πάντα... οἱ ἄνθρωποι ἐκεῖ εἶναι Ἕλληνες πού κατα­πιέζονται ἀπό Ἀλβανούς καί ἀπό Τσάμηδες... Τί περισσότερο εἶπα ἐγώ γιά του Ἕλ­λη­νες στήν Κορυτσά, ἀπό αὐτά πού λέει κάθε τόσο ὁ Τοῦρκος Πρόξενος στήν Κομο­τηνή; Καί ἐνῶ ἐκεῖνον τόν ἀφήνουν ἀνεμπόδιστα νά μιλάει, ἐμένα μέ ἀνακα­λοῦν! Γιατί;».

Τήν ἴδια ἐρώτηση ἐπαναλαμβάνουμε κι ἐμεῖς βλέποντας ἀφ' ἑνός μέν τή θρασύ­τητα μέ τήν ὁποία φέρονται στή χώρα μας οἱ Τοῦρκοι διπλωμάτες καί ἀφ' ἑτέρου τή δειλή καί ἡττοπαθή στάση τῶν ἡμετέρων.

Θά ἀγάλλεται στούς οὐρανούς ἡ ψυχή τοῦ γενναίου ὑπερμάχου τῶν βορειοηπει­ρωτικῶν δικαίων ἀειμνήστου Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως κυροῦ Σεβαστιανοῦ, διότι δέν ἔπαυσαν νά ὑπάρχουν καί νά ἀγωνίζονται οἱ θαρραλέοι Ἕλληνες.

 

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

(*) Ἐκ τοῦ περιοδικοῦ ὁ «ΣΩΤΗΡ» ἀρ. Τεύχους 2023/15.5.2011.

(*) Αὐτόθι.

(**) Αὐτόθι.

 (*) Αὐτόθι.

 (*) Αὐτόθι.       


ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2011