ΤΕΥΧΟΣ 197
Μάρτιος - Ἀπρίλιος 2011

ΑΠΟ ΤΟ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ π. ΣΩΖΟΜΕΝΟΥ ΕΙΣ HONG ISLAND ΕΙΣ ΜΠΑΧΑΜΕΣ. ᾽Εβάπτισεν τάς οἰκογενείας τοῦ Νικολάου καί Hilda Μαΐλλη, Καθώς καί τοῦ Antony καί Mattanih Λουκᾶ, ῾Ελένη, Φιλίππου καί Thaddeus  

Αἱ εὐλογημέναι οἰκογένειαι μετά τό Μυστήριον.


«Ὅσοι εἰς Χριστόν ἐβαπτίσθητε Χριστόν ἐνεδύσασθε».

ΕΤΕΡΑ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΕΚ ΤΩΝ ΒΑΠΤΙΣΕΩΝ
Ἀπό τήν βάπτισιν τοῦ βρέφους.


 Ἀπό τήν βάπτισιν τῶν ἐνηλίκων.

«ΟΣΟΙ ΕΙΣ ΧΡΙΣΤΟΝ ΕΒΑΠΤΙΣΘΗΤΕ ΧΡΙΣΤΟΝ ΕΝΕΔΥΣΑΣΘΕ»   


ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2011