ΤΕΥΧΟΣ 197
Μάρτιος - Ἀπρίλιος 2011
ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΑΠΤΙΣΙΝ 23 ΚΑΙΤΗΧΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΝΑ·Ι·ΡΟΜΠΙ-ΚΕΝΥΑ
ΥΠΟ ΤΟΥ ΣΕΒ. κ. ΜΑΤθΑΙΟΥ ΒΟΗΘΟΥΜΕΝΟΥ ΥΠΟ ΤΩΝ π. ΦΩΤΙΟΥ
             ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΕΡΟΔΙΑΚΟΝΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ


ΑΠΟ ΤΟ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ ΣΕΒ. κ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ
           ΕΙΣ ΤΟ ΣΙΔΝΕΫ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ

«Εις τήν κατ' οἷκον ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ» μετά τήν θείαν λειτουργίαν εἰς τόν Ἱερόν Ναΐσκον τῆς ᾽Αναστάσεως (Κυριακή τοῦ Θωμᾶ), καθ' ἥν ἐβάπτισεν τά «νεόφυτα εἰς τόν ἀμπελῶνα τοῦ Κυρίου».       


ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2011