ΤΕΥΧΟΣ 196
Ἰανουάριος -Φεβρουάριος 2011
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΑΡΙΣΗΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Τιμίου Προδρόμου Λαρίσης


Ἀπό τήν λιτένευσιν τῶν Ἱερῶν εἰκόνων κατά τήν Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας.

***


Ἀπό τήν ἐορτήν τῆς Πρωτοχρονιᾶς. Διακρίνονται οἱ Πανοσολογιώτατοι Πατέρες ᾽Αμφιλόχιος καί Παντελεήμων ἐν μέσω τῶν πιστῶν καί ἰδιαιτέρως τῆς Νεολαίας.

***
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ
Καθαγιασμός τῶν ὑδάτων παρά τόν Μόρνον εἰς Πάρνηθα


ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ


Εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Σπυρίδωνος Καρέα Ἀττικῆς.


Εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Δημητρίου Ἀχαρνῶν.


Ἀπό τήν ὁμιλίαν ἐν τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας.

Η ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ 23ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011
ΕΝ ΛΕΜΕΣΩ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥΔιακρίνονται ἐξ ἀριστερῶν: Ὁ Διάκονος Χαράλαμπος, ὁ Ἱερομόναχος Σωζόμενος, ὁ Ἱερεύς Νικόλαος, οἱ Σεβ/τοι Μητροπολῖται Οὐκρανίας Σεραφείμ, Βράντσεα Γερόντιος, Κιτίου Παρθένιος, Μεσθγαίας Κήρυκος, Κένυα Ματθαῖος καί οἱ Ἱερεῖς Μιχαήλ, Ἀγαθοκλῆς καί Ἱερεμίας.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2011