ΤΕΥΧΟΣ 195
Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2010

Στιγμιότυπον ἀπό τό Συνοδικόν Πανηγυρικόν θεῖον Συλλείτουργον
εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῆς Μεγαλομάρτθρος Ἁγ. Αἰκατερίνης (26.11.2010)


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΣΥΝΕΚΛΗΘΗ Η ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ (24/26.11.2010)
- ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
- ΕΠΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ: Ἐπί τοῦ 1ου καί 3ου θέματος «Πῶς δέον νά γίνωνται δεκτοί οἱ εἰς τήν Ἐκκλησίαν ἐπιστρέφοντες σχισματοαιρετικοί.
- ΘΕΩΡΗΣΙΣ τοῦ Θέματος ἀπό ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΨΕΩΣ ΚΑΙ Η ΠΡΑΞΙΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ.
- ΕΠΙ ΤΟΥ 2ου ΘΕΜΑΤΟΣ: Ἐαρινή ἰσημερία.
- ΕΠΙ ΤΟΥ 4ου ΘΕΜΑΤΟΣ: Τό ΑΜΚΑ καί ἡ μελετημένη «Κάρτα τοῦ Πολίτου»
ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ... ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΩΣ «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΙΤΙΟΥ» κ. ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΜΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΠΡΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΣ ΜΕΡΟΣ Α΄. Αἱ ἀείποτε ἐμφανιζόμεναι ὡς Σύνοδοι, δέν ἧσαν οὔτε εἷναι ὅλαι ἱεραί Σύνοδοι τῆς Ἐκκλησίας
Ἡ προετοιμασία διά τήν Θείαν Μετάληψιν
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΠΙ ΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ (Δ΄ Συνέχεια)
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗ... Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΤΟΥ 1985
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
- ΑΠΟ ΤΑ ΟΝΟΜΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΟΣΙΟΛ/ΤΟΥ π. ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΥ
- ΑΠΟ ΤΟ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ ΣΕΒ/ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΙΤΙΟΥ κ. ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ ΕΙΣ ΑΓΓΛΙΑΝ. Η ΕΙΣ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΤΟΥ π. ΣΩΖΟΜΕΝΟΥ. ΔΥΟ ΝΕΟΙ ΔΙΑΚΟΝΟΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ.
- ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ ΣΕΒ/ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΕΝΥΑκ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ. ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΔΙΑΚΟΝΟΥ. ΠΡΟΣΕΤΕΘΗΣΑΝ ΕΙΣ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. ΑΠΟ ΤΟ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΕΙΣ ΚΕΝΥΑ.
- ΑΠΟ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΓΕΝΕΘΛΙΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ τήν 8ην Σεπτεμβρίου 2010. ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΝ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ. ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ Ι. ΝΑΟΥ ΓΕΝΕΘΛΙΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΙΣ ΑΥΓΟΡΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 13.9.2010.


Ἀπό τόν πανηγιρικόν θεῖον Συλλείτουργον ἐπί τῆ ἐορτῆ τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης είς τόν ὀμώνυμον Ἱερόν Ναόν ἐν Κορωπίω Ἀττικῆς 26 Νοεμβρίου 2010. Τήν ἰδίαν ἡμέραν ἤρχισαν αἱ ἐργασίαι τῆς Πανορθοδόξου Συνόδου τῆς ἁπανταχοῦ Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2011