ΤΕΥΧΟΣ 192
Μάρτιος -Ἀπρίλιος 2010
ΑΠΟ ΤΗΝ Β΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΝ
ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΣΥΝΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΡΙΟΥ
ΕΝ ΜΟΒΙΛΙΤΣΗ ΒΡΑΝΤΨΕΑ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
(ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ 2010)


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

«ΚΑΙ ΠΥΛΑΙ ΑΔΟΥ ΟΥ ΚΑΤΙΣΧΥΣΟΥΣΙΝ ΑΥΤΗΣ». Τά κέντρα τοῦ Ἀντιχρίστου... κατά τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ καί τῆς Ἐκκλησίας Του

Ἡ ὑπ' Α.Π. 532/28.11.2009 (π.ἡ.) ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΣΥΝΟΔΙΚΟΥ  ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΟΜΑΧΩΝ πρ. «Πειραιῶς» Νικολάου, πρ. «Ἀργολίδος» Παχωμίου καί τῶν λοιπῶν τῆς «σαθρᾶς συμμορίας» των.


ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ἐπιλεγόμενα.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΠΙ ΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 2010 «Η ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ».

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗ...» Η ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΝΕΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΣΜΟΥ– ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ

ΑΠΑΝΤΩΜΕΝ ΕΝ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ (τελευταῖον, 12ον ΜΕΡΟΣ)

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΔΟΓΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑΙ ΔΙΑ ΤΗ ΚΑΛΥΨΙΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΟΜΑΧΙΑΣ.

ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΕΙΣ ΑΓΙΟΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ


ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΟΝ 26.11.2009

Η ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ, κατά τήν Τετάρτην 26η Νοεμβρίου 2009, πρίν εἰσέλθη εἰς τήν αἴθουσαν Συνεδριάσεων διά νά λειτοιργήση ὡς ΑΝΩΤΑΤΟΝ ΣΥΝΟΔΙΚΟΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΝ. Διακρίνονται εἰς τό κέντρον: Οἱ Σεβ/τοι Μητροπολῖται κ.κ. Σεραφείμ, Ματθαῖος, Κήρυκος, Γερόντιος καί Παρθένιος. ῾Εκατέρωθεν, ἐξ ἀριστερῶν ὁ π. ᾽Αμφιλόχιος, ὁ Μον. Κήρυλλος, ὁ π. Θωμᾶς, ὁ π. Παντελήμων, καί ἐξ δεξιῶν ὁ π. Μιχαήλ, ὁ Μον. Θεόδωρος.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2010