ΤΕΥΧΟΣ 191
Ἰανούαριος - Φεβρούαριος 2010
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Συνέχεια τῶν Πρακτικῶν, Εἰσηγήσεων καί Μαρτυρικῶν καταθέσεων ἐνώπιον τοῦ Ἀνωτάτου Συνοδικοῦ Δικαστηρίου - Αἱ Τρεῖς ἀλληπάλληλοι ἱστορικαί Διακηρύξεις τῆς ὁμολογίας ὑπό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαρίσης καί Τυρνάβου.
- Παράλληλοι διώξεις κατά τοῦ θεολόγου Ἐλευθερίου Γκουτζίδη καί τοῦ Σεβ/του Μητρ/του Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς Κηρύκου - Ἡ Σκευωρία «περί ἀνάρχου».
- ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 14/27.2.2002 - Κακοδοξίαι.
- ΠΑΡΑΝΟ.Ι.ΚΗ - ΔΑΙΜΟΝΙΚΗ ΑΠΟΨΙΣ.
- ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑΣ ΠΕΡΙ «ΧΕΙΡΟΘΕΣΙΑΣ» Τό θέμα ἐκκινεῖ τό 1950 ὁ πρ. Φλωρίνης.
-  Ἡ ἱεραποστολή εἰς τήν ἀμερικήν καί τά κατά τήν ἐπιστροφήν τῆς ἐξαρχίας.
- ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕ Α.Π. 3280/27.11.2007 ΣΑΤΑΝΙΚΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΤΩΝ ΝΙΚΟΛΑ.Ι.ΤΩΝ.
- Ἡ ἐπίκλησις τῆς ὑπ' Α.Π. 16-11/15/28.9.1971 ἀποφάσεις τῆς Ρωσικῆς Συνόδου τῆς Διασπορᾶς.
- ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ.
- ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ Ι.Φ.Σ.Κ.Α.Ε.
 ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΠΙ ΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 2010 «Η ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ.
 «ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗ...» Ἡ ἀποχαιρετηστήριος Ποιμαντορικήν Ἐγκύκλιος τῶν τριῶν Μητροπολιτῶν.
- Κεφ. Θ΄: ΑΙ ΕΚ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑΙ.
 «ΑΠΑΝΤΩΜΕΝ ΕΝ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ 1. Συνέχεια ἐπί τῆς Γνωματεύσεως
ἐπί τοῦ Κανονικοῦ μέρους.

 ΦΛΕΓΟΝΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2010