ΤΕΥΧΟΣ 190
Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2009

Η ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ
Η ΟΠΟΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΝ ΚΑΙ ΩΣ
ΑΝΩΤΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΔΙΚΟΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΝ

(Ἀπο 26 ἕως 28 Νοεμβρίου 2009)


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΣΥΝΕΚΛΗΘΗ Η ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΩΣ ΑΝΩΤΑΤΟΝ ΣΥΝΟΔΙΚΟΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΝ (Ἀπό Τετάρτης 26 ἕως Παρασκευήν 28 Νοεμβρίου 2009)
- ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ – Προσφώνησις τῆς Π. Ἱ. Σ. ὑπό τοῦ Μητροπολίτου Μεσογαίας κ. Κηρύκου. - Ἡ ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ καί ἡ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΙΣ. - Εἰσήγησις τοῦ θεολόγου Ἐλευθερίου Γκουτζίδη
- ΠΡΑΞΙΣ - ΑΠΟΦΑΣΙΣ τῆς Π. Ἱ. Σ. περί τῆς λειτουργίας Αὐτῆς ὡς ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΣΥΝΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
- ΤΟ ΥΠ' 498/2/15.1.2009 ΚΑΤΗΓΟΡΗΤΗΡΙΟΝ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ, ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ Α.Σ.Δ
- ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΝΙΚΟΛΑ·Ι·ΤΩΝ
- ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΕΙ Ο ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΣ ΤΑΜΠΟΥΡΑΣ
- ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΟΒΟΥΛΗΤΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ ΤΗΣ 29.6.2000
- ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΩΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ π.ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΥ (ΠΑΡΑΘΕΣΙΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΩΝ - ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ)
* * *
«ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗ...». Τά γεγονότα τοῦ 1935
«ΑΠΑΝΤΩΜΕΝ ΕΝ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ...». Ἐπί τοῦ Ι΄ «Ἀναθέματος»

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2010