ΤΕΥΧΟΣ 189
Σεπτέμβριος - Ὀκτώβριος 2009


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ


ΣΥΝΟΨΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΡ. ΕΤΟΣ 2009 ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ. Η ΕΝΔΗΜΟΥΣΑ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ 4.9.2009.
ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑΣ (πρός τούς Νικολαΐτας) Τοῦ Θεολόγου Ἐλευθερίου Γκουτζίδη
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΕΜΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΕΡΟΣ Β΄
«Ο ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΠΙΣΜΟΥ (ἐκ τοῦ «Ὀρθοδόξου Χριστιανικοῦ Περιοδικοῦ «Ο ΣΩΤΗΡ»
«ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗ…» Μητροπολῖται οἱ ὁποῖοι εἰσηγοῦνται τήν ἐπιστροφήν εἰς τό Ἰουλιανόν Ἡμερολόγιον ἀπειλοῦνται διά καθαιρέσεως
«ΑΠΑΝΤΩΜΕΝ ΕΝ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ…» Ἐπί τοῦ Ζ΄ «Ἀναθέματος»
ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ
● Ἀπό τήν ἑορτήν τῶν Ἁγίων Κηρύκου καί Ἰουλίττης
● Ἀπό τόν Ἱερόν Ναόν Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου εἰς Πλατανιές Ρεθύμνου Κρήτης
● Ἐξώφυλλον: Ἀπό τήν λιτάνευσιν τῆς Ἁγίας Εἰκόνος τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου 15.8.2009, Ἀχαρναί Ἀττικῆς


ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2009