ΤΕΥΧΟΣ 188
Ἰούλιος -Αὔγουστος 2009
ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΟΠΟΥ ΜΕΤΕΒΗ
Ο ΑΙΔ/ΤΟΣ π. ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΝΤΝΙΕΒ ΚΑΙ ΕΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΝ
ΕΠΙ ΤΗ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ 15.8.2009
Μέ βαθεῖαν κατάνυξιν καί Ὀρθόδοξον πνευματικότητα ἑώρτασαν οἱ πιστοί Ὀρθόδοξοι εἰς τήν Κρήτη τήν ΚΟΙΜΗΣΙΝ — ΜΕΤΑΣΤΑΣΙΝ τῆς Παναγίας εἰς τόν Ὁμώνυμον Ἱερόν Ναόν Ρεθύμνου τῆς Κρήτης. Πρός τόν σκοπόν αὐτόν ἀπεστάλη ἐξ Ἀθηνῶν ὁ Αἰδ/τος π. Ἀνδρέας Σίντνιεβ, ὁ ὁποῖος ἐλειτούργησε καί ἐξυπηρέτησε πνευματικάς ἀνάγκας τῶν πιστῶν. Ἐπίσης ὁ ὁμολογητής Ἱερεύς μετέβη καί εἰς τό Πανέθυμον Χανίων, τήν γενέτηρα τοῦ Ἁγίου Πατρός καί προσεκύνησεν εἰς τό Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγ. Κωνσταντίνου, ὅπου ἱεράτευσεν ὁ μακαριστός π. Χαράλαμπος, ὁ Πατέρας τοῦ Ὁμολογητοῦ τοῦ 20οῦ αἰῶνος Ἀρχ/που Ματθαίου. Ἡ «Ο.Π.» συγχαίρει τούς ἐναπομείναντας ὀλίγους Ὀρθοδόξους καί εὔχεται μέ τήν χάριν τῆς Παναγίας καί τάς εὐχάς τοῦ Ἁγίου Πατρός νά κρατήσουν τήν Ὁμολογία των καί τήν μεταδώσουν εἰς ὅλην τήν Κρήτην.


Ἀνωτέρω, ὁ Ἱερός Ναός τῆς Παναγίας, Ρεθύμνου Κρήτης, καί δεξιά, στιγμιότυπον μετά ἀπό τήν θείαν Λειτουργίαν. Εἰς τήν δευτέραν διάταξιν διακρίνονται τό Πανέθυμον καί εἰς τό βάθος ὁ Ναός τοῦ Ἁγίου Κων/νου, παραπλεύρως δέ ὁ π. Ἀνδρέας μετά τήν προσκύνησιν.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2009