ΤΕΥΧΟΣ 188
Ἰούλιος -Αὔγουστος 2009
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
μετά τό πανηγυρικόν Συλλείτουργον έπί τῆ μνήμη
τῶν Ἁγίων 12 Ἀποστόλων ἐν Λεμεσῶ Κύπρου


Διακρίνονται ἐξ ἀριστερῶν ὁ Ἱερ/χος π.Παντελεήμων, ὁ Πρωθιερεύς π.Ἀγαθοκλῆς, ὁ Ἀρχιμανδρίτης π. Γυμνάσιος, οἱ Σεβ/τοι Ἀρχιερεῖς κ.Κήρυκος καί κ.Παρθένιος, ὁ Ἱερεύς π.Μιχαήλ καί ὁ Ἱερ/χος π.Ἱερεμίας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ


ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΩΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΩΣ ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΟΜΑΧΟΝ ΚΙΝΗΜΑ ΤΩΝ ΝΙΚΟΛΑ·Ι·ΤΩΝ
— ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΘΕΣΙΣ — ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ Ἐπί τῶν νεωτέρων ἐσχάτων ἀνοησιῶν… Τά ἀπό 1924 μέχρι σήμερον κινήματα
— ΟΙ ΝΙΚΟΛΑΙΤΑΙ ΑΠΕΓΝΩΣΜΕΝΩW «ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΥΝ» ΤΗΝ ΘΗΜΩΝΙΑΝ ΤΩΝ «ΜΟΥΧΛΙΑΣΜΕΝΩΝ ΑΧΥΡΩΝ» ΤΩΝ
— Ἡ ὑπ' ἀριθμ. 3298/7.8.2009 νέα «πρᾶξις» τῶν Νικολαϊτῶν
— Σύνοψις τῆς ἐκτεθείσης «Ἀποφάσεως»
ΤΑΠΕΙΝΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙ ΦΛΕΓΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΑΦΟΡΩΝΤΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ, τοῦ Παν/του Ἱερ/χου π. Ἀμφιλοχίου
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΕΜΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ:
— Α΄ Τό 54/76 Ἀπαλλακτικόν Βούλευμα,
— Β΄ Αἱ ἀπό 1974, 203 καί 2004 ἐπιστολήν τοῦ πρ. Ἀργολίδος Παχωμίου καί
— Γ΄ Αἱ ἀπό 21.2.1976 «ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ» τοῦ ποτέ Κιτίου Ἐπιφανίου
ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑΝ Ὑπό τοῦ Δ.Σ. τοῦ Φιλανθρωπικοῦ Συλλόγου Λαρίσης «Ἅγιοι Ἀπόστολοι — Τίμιος Σταυρός».
Ἐπιστολή Ἱερομονάχου π. Ἀμφιλοχίου πρός Ἰγνάτιον
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗ…:
— Βία καί ψεῦδος διά νά ἐπιβιώση ἡ Καινοτομία
— Ὁ Ἀλεξανδρείας Φώτιος καταδικάζει τήν ἐνέργειαν καί ἀποκαλύπτει
— Ὁ φύλαξ τῆς πίστεως ἀγρυπνεῖ
— Ἀποκαλύψεις
ΑΠΑΝΤΩΜΕΝ ΕΝ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ… Ἐπί τοῦ ΣΤ΄ «Ἀναθέματος»
Ἀπό τήν πνευματικήν δράσιν τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου
Ἀπό τήν πανήγυριν τῶν Ἁγίων Κηρύκου καί Ἰουλίτης καί τά ὀνομαστήρια τοῦ Σεβ/του κ. Κηρύκου
● Ἀπό τόν Ἁγιασμόν καί τήν θεμελίωσιν τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ κέντρου τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ἀχαρνῶν
Ἀπό τήν Τοπικήν Ἐκκλησίαν τῆς Κρήτης.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2009