ΤΕΥΧΟΣ 187
Μάιος - Ἰούνιος 2009

Η ΣΥΝΑΞΙΣ
ΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ


Πέτρε καὶ Παῦλε τοῦ Λόγου ἀροτῆρες, Ἀνδρέα, lάκωβε, καὶ Ἰωάννη σοφέ, Βαρθολομαῖε καὶ Φίλιππε, Θωμᾶ Ματθαῖε, Σίμων Ἰούδα, θεῖε Ἰάκωβε, παγκόσμιε πάντιμε, τῶν Μαθητῶν δωδεκάς...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σύντομον Ἱστορικόν
Τό ὑπ' ἀριθμ. 500/15.28.2.2009 ἐγγράφου
Α΄, Β΄ καί Γ΄ Κλήσεις πρός ἀπολογίαν
Προλογικόν Εἰσαγωγικόν
Ἡ ὑπ' ἀριθμ. 507Α/26.5.2009 Ἀπάντησις τῶν Σεβ/των κ. Κηρύκου καί Ἐλευθερίου Γκουτζίδη ἐπί τῆς «Ἀνοικτῆς Ἐπιστολῆς» τῶν κ.κ. Λάμπρου Κτενᾶ καί Χρυσοστόμου Τζανῆ
Α΄ ΜΕΡΟΣ — Εἴμεθα κάποτε καί ἡμεῖς ἐν τῆ πλάνη — Περί τῆς «Συνοδικῆς Ἐγκυκλίου» ἀπό 23.1.1992
Β΄ ΜΕΡΟΣ — «Γενεά πονηρά καί μοιχαλίς» — Ἡ Διδασκαλία — Δόγμα περί τῶν Ἁγίων Εἰκόνων — Ὀλίγα καί περί Πηδαλίου -Ὀλίγα καί περί τῆς «Ἐκκλησιολογίας — Ὁμολογίας» σας — Καί περί Ἀποστολικῆς Διαδοχῆς — Ἐλάχιστα καί περί τοῦ ἀπό 1972 κειμένου τοῦ Μηνᾶ Κοντογιάννη
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ ΝΑ ΕΠΙΒΛΗΘΗ ἡ Συγχωρητική Εὐχή ὡς χειροθεσία. Τοῦ Μοναχοῦ Θεοδώρου
ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ Κληρικοῦ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗ: — Ἡ βδελυρά Ἀπόφασις τοῦ Συνεδρίου τοῦ 1923 — Τί εἶπον οἱ Αἱρετικοί διά τό Συνέδριον -Ὁ Σατανικός Τρόπος ἐπιβολῆς τῆς Καινοτομίας — Ἡ Σύγκλησις τῆς Ε΄ Ἱεραρχίας 24-30.12.1923
ΑΠΑΝΤΩΜΕΝ ΕΝ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ: — Ἐπί τοῦ Ε΄ «Ἀναθέματος» 258-265
ΦΛΕΓΟΝΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:
Ἡ τελευταία Ὀρθόδοξος λειτουργία στήν Ἁγία Σοφία
Ὁ ρατσισμός τῶν «ΔΙΑΦΩΤΙΣΤΩΝ».
ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗ ΡΩΜΑΝΙΑ — ΒΥΖΑΝΤΙΟ
Η ΜΝΗΜΗ ΩΣ ΟΡΟΣ ΕΠΙΒΙΩΣΙΣ: Ἡ Ποντιακή Γενοκτονία (19 Μαΐου)
ΣΑΤΑΝΙΚΟ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ (φωτορεπορτάζ)
Ἀπό τήν Ἐκκλησία τῆς Κένυας
Στιγμιότυπα ἀπό τήν χειροτονία τοῦ π. Πέτρου
Ἀφιέρωμα εἰς τό Γενέθλιον τοῦ Τιμίου Προδρόμου

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2009