ΤΕΥΧΟΣ 186
Μάρτιος -Ἀπρίλιος 2009
Γ΄ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΔΙΑ ΤΟ 2009
ΕΝ ΜΠΑΝΚΑΟΥ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ


ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 2009 Ἑόρτιος ὁμιλία τοῦ Σεβ/του κ. Κηρύκου
Η ΚΑΘΟΔΟΣ ΤΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
● ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΙΕΡΟΝ ΝΑΟΝ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ
● ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΝ ΛΑΡΙΣΗΣ (Ἱερός Ναός Γενεθλίου τοῦ Τιμίου Προδρόμου)
ΣΥΝΕΚΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΗΝ Β΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΝ Η ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ (Συνέχεια ἐκ τοῦ προηγουμένου)
Ἐπί τοῦ Δ΄ Θέματος: Αἰτιάσεις εἰς τάς Ἀγωγάς τοῦ Ἱερομονάχου Ἰγνατίου
Ἐπί τοῦ Ε΄ Θέματος: Δημοσιεύματα εἰς τό περιοδικόν «Ὀρθόδοξο Πατερικό Σάλπισμα», ὑπό τοῦ κ. Ἀντωνίου Μάρκου
Η ΠΡΩΤΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΤΙΜΗΘΗ ΚΑΙ ΕΒΙΩΘΗ ΕΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑ. ΑΠΟ ΤΗΝ Γ΄ ΣΥΓΚΛΗΣΙΝ ΤΗΣ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ Εἰς Ρουμανίαν τήν 13/26.4.2009
ΕΠΙ ΜΙΑΣ ΑΚΟΜΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΩΞΕΩΣ
Παρεμβαίνει ἡ Πανορθόδοξος Ἱερά Σύνοδος
Ἡ δικάσιμος κατά τήν 19ην Μαρτίου 2009
● «ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗ…» Κεφ. ΣΤ΄ Ὁ Νεοημερολογιτισμός εἶναι ἀπυλύτως Οἰκουμενισμός. Τό ἐν Κωνσταντινουπόλει Πανορθόδοξον Συνέδριον 10 Μαΐου — 8 Ἰουνίου 1923
● «ΑΠΑΝΤΩΜΕΝ ΕΝ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ…» 2. Η ΛΕΓΟΜΕΝΗ «Β΄ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ» ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ… ΕΠΙ ΤΟΥ Γ΄ ΚΑΙ Δ΄ «ΑΝΑΘΕΜΑΤΟΣ
● Ἐκοιμήθη ἐν Κυρίω ὁ Πέτρος Κάρυος
ΦΛΕΓΟΝΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Μέ ἀφορμήν τήν ἐπέτειον τῆς 25ης Μαρτίου. Μία σύντομος ἀνασκόπησις τῆς Ἑλληνορθοδόξου — Ρωμαϊκῆς ἱστορικῆς καί πολιτισμικῆς μας παραδόσεως

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2009