ΤΕΥΧΟΣ 185
Ἰανούαριος -Φεβρούαριος 2009

Ἡ Πανορθόδοξος Ἱερά Σύνοδος τῆς 4/17.02.2009
κατά τήν Β΄ σύγκλησιν αὑτής.


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 2009
Ἀπό τά ὀνομαστήρια τοῦ Σεβ/του Μητροπολίτου Κιτίου τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου κ. Παρθενίου
ΣΥΝΕΚΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΗΝ Α΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΝ Η ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ Κατη καί Κλῆσις πρός Ἀπολογίαν τῆς ὑπό τόν πρ. Πειραιῶς Νικόλαον καί πρ. Ἀργολίδος Παχώμιον Ὁμάδος (Α.Π. 498/2/15.1.2009)
ΣΥΝΕΚΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΗΝ Β΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΝ ΔΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2009 Η ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΙΣ
Ἐπί τοῦ Α΄ Θέματος: Χαρακτηρισμός τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ἐπί τοῦ Β΄ Θέματος ἡ ὑπ' ἀριθμ. 498/2/15.1.2009 κλῆσις καί τό κατηγορητήριον
Ἐπί τοῦ Γ΄ Θέματος: Ἐνημέρωσις ἐπί τῆς καταστάσεως τήν ὁποίαν ἀντιμετωπίζει ἡ χειμαζομένη Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ καί ἀποφάσεις
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 2009
Εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Μεσογαίας
Εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Λαρίσης
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡ. ΠΡ. 492/2/15.12.2008 «ΠΡΟΤΑΣΕΩΣ…
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, Η ΥΠ' ΑΡ. ΠΡ. 88/25.1.2007 τοῦ Ἱερομονάχου π. Ἀμφιλοχίου
«ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗ…» Κεφ. Ε΄ Ὁ Νεοημερολογιτισμός εἶναι ἀπολύτως οἰκουμενισμός
- Ἡ Ἐγκύκλιος τῆς Συνόδου τῆς Κων/λεως τοῦ 1920
- Πῶς εἶδον οἱ αἱρετικοί τήν Ἐγκύκλιον τοῦ 1920
«ΑΠΑΝΤΩΜΕΝ ΕΝ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ…» 2. Ἡ ἀπό 26.2.1993 λεγομένη «Β΄ Ἐγ τῶν πέντε»

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2009