ΤΕΥΧΟΣ 183
Σεπτέμβριος - Ὀκτώβριος 2008

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ

1. ΜΕ ΑΦΟΡΜΗΝ ΜΙΑΝ ΑΛΛΗΝ ΑΓΩΓΗΝ. «Εἰ ἐμέ ἐδίωξαν καί ὑμᾶς διώξουσιν». ῾Η ἀπό 2.10.2008 ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ πρός τόν ῾Ιερομόναχον π. ᾽Ιγνάτιον Δάσσιον μέ ἀφορμήν μιάν ἄλλην ΑΓΩΓΗΝ.
2. Η ΕΝΘΡΟΝΙΣΙΣ ΤΟΥ ΣΕΒ/ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΙΤΙΟΥ Κ. ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ.
3. ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 68ην ΕΠΕΤΕΙΟΝ ΤΟΥ ΕΠΟΥΣ ΤΟΥ 1940
– «Ὁ Θεός σώζοι τήν Ἑλλάδα»
– Στοχασμοί οτό περιθώριο τῆς γιορτῆς τῆς Σημαίας.
– Ὁ πρῶτος ἑορταομός τοῦ «ΟΧΙ».
4. «ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗ...» ῾Η Οἰκουμενιστική δεοντολογία ἐπέραλεν τόν Νεοημερολογιτισμόν.
5. «ΑΠΑΝΤΩΜΕΝ ΕΝ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ...». Δογματικαί καί Κανονικαί Παρεκκλίσεις τῶν πέντε πρ. Μητροπολιτῶν.
6. Διά τό περιοδικόν: «Ὀρθόδοξον Πατερικόν Σάλπισμα».
7. ΦΛΕΓΟΝΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Τοῦ Συνεργάτου μας κ. Χριήστου ᾽Ελ. Γκουτζίδη
α) Τά ἐν ἐξελίξει Ἀνθελληνικά Σχέδια των Η.Π.Α. καί ἡ νεοελληνική τραγικότητα.
– Στρατηγική συνεργασία Η.Π.Α. Σκοπίων μέ ἑλληνικό σιγοντάρισμα;
– Ὁ Γενίτσαρος πρωθυπουργός τῶν Σκοπιων.
– Σέ ἐξέλιξη ἡ προσπάθεια συρρικνώσεως τῆς Ἑλλάδος.
– Θά ἀφυπνισθοῦμε πριν εἷναι ἁργά;
– Τό «ὅραμα» τῆς Βαλκανικῆς συνεργασίας
β) Η.Π.Α.: «...ἄλλαξε ἡ πολιτική μας…»
γ) Οἱ ἐπιδιώξεις των Ἀμερικανῶν γιά τίς μειονότητες
δ) ΠΡΟΕΔΡΟΣ Φιλοσκοπιανῆς Μ.Κ.Ο. Ο ΝΙΜΙΤΣ!
ε) ῾Η ὑπονόμευση τῆς ᾽Εθνικῆς ὁμογενείας... τοῦ κ. Μιχ. Στυλιανοῦ.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2008