ΕΤΟΣ 2008
ΑΠΟ ΤΟ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΝ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΔΕΗΣΙΝ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΗΡΩΙΚΩΣ
ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗΝ ΕΙΣΒΟΛΗΝ ΤΟΥ 1974


Ὁ Σεβ/τος Κήρυκος, κατά τήν εἰς Κύπρον μετάβασίν του κατά τόν μῆνα Ἰούλιον, ἐτέλεσε μετά τοῦ π. Μιχαήλ, μνημόσυνον ὑπέρ μακαρίας μνήμης τῶν ἠρωικῶς πεσόντων κατά τήν εἰσβολή τῶν Τούρκων τό 1974 ὀρθοδόξων Ἰκαρίου Νικηφόρου καί Ἰατροῦ Χριστοφόρου. Τό μνημόσυνον ἐτελέσθη τό Σάββατον 6 Ἰουλίου (Ε.Η.) 19 Ἰουλίου (Ν.Η.) εἰς τήν Ἱ. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Αὐγόρου.

ΑΙ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΙΣ ΚΥΠΡΟΝ

Ἡ β' κατασκηνωτική περίοδος. Αἱ κατασκηνώτριαι ἔμπροσθεν τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου εἰς Ἅγιον Μάμμαν Λεμέσου Κύπρου, ἐν μέσω τοῦ Σεβ/του Κηρύκου καί τοῦ π.Μιχαήλ, ὀργανωτοῦ καί ὑπευθύνου τῶν Κατασκηνώσεων.

ΑΠΟ ΤΑ ΟΝΟΜΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒ/ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠ. ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ κ. ΚΗΡΥΚΟΥ
(15.7.2008)


Ἔξωθι τοῦ Ἐπισκοπικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Αἰκατερίνης.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΗΓΥΡΙΝ
ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΟΥΜΕΛΑ ΕΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ

Στιγμιότυπον μετά τήν λιτάνευσιν τῆς Εἰκόνος κατά τήν ἐπάνοδον εἰς τόν Ναόν. Διακρίνονται παρά τῶ Σεβ. Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ. Κηρύκω, ὀ Δήμαρχος Ἀχαρνῶν κ. Παναγ. Φωτιάδης καί ὁ ἀντιδήμαρχος κ. Σωκράτης Πετρόπουλος.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2008