ΕΤΟΣ 2008
ΤΡΑΓΙΚΑΙ ΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ
3ον Μέρος
Μέ τό ἐν λόγω θέμα ἀσχοληθήκαμε καί εἰς τά τεύχη 177 καί 178 τοῦ 2007. Ἐπειδή ὅμως αἱ ἀρνητικαί ἐξελίξεις εἰς τήν Θράκη συνεχίζονται, (δυστυχῶς), λόγω στενότητος τοῦ ἐντύπου μας δέν ἠδυνήθημεν νά τάς ἐκθέσωμεν), μέ ἀρκετή καθυστέρησι ἀναδημοσιεύομεν κατ' ἀρχάς τό ἀκόλουθο κείμενον ἐκ τῆς ἐφημερίδος «Τό Παρόν» (2.3.2008) καί θά ἐπανέλθουμε εἰς τό ἑπόμενο τεῦχος.
«ΟΙ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΥΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΑΣ ΑΝΟΙΓΟΥΝ
ΤΗΝ ΟΡΕΞΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ

(Ξυλοδαρμός, τρομοκρατία καί ἀπειλές
κατά Ἑλληνίδας Δασκάλας)
«Ὁρισμένοι δέν θέλουν νά τό παραδεχθοῦν. Ὅμως καθημερινά, ἐδῶ καί δεκαετίες, τό παρακράτος τοῦ τουρκικοῦ προξενείου στή Θράκη ἑδραιώνεται ὅλο καί περισσότερο.
Τό θλιβερό καί ἐθνικά ἐπικίνδυνο αὐτό φαινόμενο συνεχῶς ἐπεκτείνεται καί ἀποδεικνύεται, ὅπως μαρτυροῦν συγκεκριμένα γεγονότα, παρά τίς κατά καιρούς σοβαρές παροχές τῶν ἑλληνικῶν κυβερνήσεων πρός τή μουσουλμανική μειονότητα τῆς Θράκης, τήν ἴδια ὥρα πού ἡ ἑλληνική ἐθνική μειονότητα τῆς Τουρκίας ἐξοντώνεται συστηματικά.
Νά θυμηθοῦμε ὁρισμένες παροχές;
Κατάργηση κάθε μέτρου πού θά μποροῦσε νά χαρακτηριστεῖ ὡς «περιοριστικό» στίς περιοχές τῆς Θράκης ὅπου κατοικοῦν μουσουλμάνοι.
Καθ' ὑπέρβασιν καί εἰς βάρος τῶν χριστιανῶν, εἰσαγωγή μουσουλμάνων στά ἐκπαιδευτικά ἱδρύματα τῆς χώρας.
Ἐλεύθερη διακίνηση καί μεταφορά περιουσιακῶν στοιχείων τῶν μουσουλμάνων στήν Τουρκία.
Ἀνεξέλεγκτη ἀγορά ἀκινήτων ἀπό μουσουλμάνους μειονοτικούς στήν περιοχή τῆς Θράκης, μέ βεβαία ἐπιδότηση ἀπό τό τουρκικό προξενεῖο.
Λειτουργία «μειονοτικῶν σχολείων» μέ δασκάλους, χριστιανούς καί μουσουλμάνους, πού διαθέτει τό ὑπουργεῖο Ἐθνικῆς Παιδείας καί θρησκευμάτων ἀλλά καί «ἰδιωτικούς», πού τούς πληρώνει τό τουρκικό προξενεῖο. Λέγεται ὅτι πρόκειται γιά «εἰδικά ἐκπαιδευμένους» στήν Τουρκία προπαγανδιστές, πού ἀσχολοῦνται περισσότερο μέ τήν ποδηγέτηση, τήν «καθοδήγηση» καί τήν κατατρομοκράτηση (ὅσων δέν πειθαρχοῦν) τοῦ μουσουλμανικοῦ πληθυσμοῦ καί πολύ λιγότερο ἕως καθόλου μέ τή μόρφωση τῶν παιδιῶν.
Μέ τόν πρόσφατο νόμο περί Βακουφίων, διαχειρίζονται, ὅπως θέλουν, τήν περιουσία τῶν θρησκευτικῶν τους ἱδρυμάτων, ὅταν οἱ Τοῦρκοι ἔχουν κατάσχει ἤ ἔχουν καταστρέψει τό μεγαλύτερο μέρος τῶν χριστιανικῶν ναῶν καί περιουσιῶν στήν Τουρκία.
Κατασκευή ἔργων ὑποδομῆς καί ἀνάπτυξης περισσότερων ἀπ' ὅ,τι στά χριστιανικά χωριά.
Οἱ χειρονομίες ὅμως αὐτές καλῆς θέλησης τῆς ἑλληνικῆς πολιτείας φαίνεται ὅτι ἐκλαμβάνονται (μέ τήν ἀνάλογη ἐνθάρρυνση τοῦ προξενείου) ὡς ἀπόδειξη ἑλληνικῆς ἀδυναμίας καί ὑποχωρητικότητας. Ἔτσι, ὀργανωμένες ὁμάδες μουσουλμάνων προχωροῦν σέ συνεχεῖς προκλήσεις πού προσβάλλουν τό ἑλληνικό κράτος, ἀμφισβητοῦν τήν ἐθνική μας κυριαρχία, προκαλοῦν δικαιολογημένη ἀγανάκτηση καί ἀνησυχία στόν χριστιανικό πληθυσμό, ἀποθρασύνουν τούς ἐγκαθέτους τοῦ προξενείου καί ὅλα αὐτά μέ τήν ἀνοχή ὁρισμένων χριστιανῶν πολιτικάντηδων, πού ψηφοθηροῦν μέ τή σιωπή τους ἤ πολλές φορές καί τήν ἐμφανῆ, προκλητική ὑποστήριξη τῶν παρακρατικῶν.
Θέλετε μερικά παραδείγματα;
Παρά τίς ἀπορριπτικές δικαστικές ἀποφάσεις, ἔχουν ἱδρυθεῖ καί δροῦν φανερά δεκάδες «τουρκικοί σύλλογοι», προβάλλοντας τά μέλη τους ὡς «τούρκους μειονοτικούς». Ἡ πιό πρόσφατη καί πιό προκλητική εἶναι ἡ περίπτωση τῆς «Συμβουλευτικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Τουρκικῆς Μειονότητας Δυτικῆς Θράκης» πού στίς 19.1.2008 ἐξέλεξε τόν ἐν ἐνεργεία βουλευτή τοῦ ΠΑΣΟΚ Τσέζιν Πανταζῆ καί ἀντιπροέδρους τόν πρώην βουλευτή τῆς ΝΔ Ἰλχάν Ἀχμέτ καί τήν ὑποήφια ὑπερνομάρχη (ΠΑΣΟΚ) Γκιούλ Μπεϊάζ Καραχασάν.
Ἡ Τουρκική Μειονοτική Κίνηση γιά τά Ἀνθρώπινα καί Μειονοτικά Δικαιώματα, ὑπό τήν καθοδήγηση τοῦ γνωστοῦ (αὐτο-αποκαλούμενου) τούρκου δημοσιογράφου Δεδε, σέ ἀνακοίνωσή της (24.2.2008) ἰσχυρίζεται ὅτι «οἱ γονεῖς τῶν παιδιῶν στό Μεγάλο Δέρειο Ἕβρου καί ὅλη ἡ κοινότητα ἐπιθυμοῦν τά παιδιά τους νά ἀποκαλοῦνται τουρκάκια».
Στήν ἴδια ἀνακοίνωση, καταγγέλλεται ἡ δασκάλα κ. Χαρά Νικολοπούλου ὅτι ἐπηρεάζει τούς μαθητές καί «ἐνῶ τό πρωί φεύγουν ἀπό τό σπίτι γιά τό σχολεῖο μέ τουρκική ταυτότητα, ἐπιστρέφουν τό μεσημέρι χωρίς αὐτήν». Γι' αὐτό ζητᾶ τήν ἀπομάκρυνση τῆς δασκάλας (τό πέτυχαν σήμερα γιά νά ἀποδειχθεῖ γιά μιά ἀκόμη φορά ότι πραγματική κρατική ἐξουσία στήν περιοχή εἶναι τό τουρκικό προξενεῖο καί ὄχι τό ἑλληνικό κράτος).
Τήν 7.1.2008 ὁ ψευτομουφτής Ξάνθης Χασάν Μέτε, συνοδευόμενος ἀπό ἀντιπροσωπεία τῆς Ὁμοσπονδίας Τούρκων Δυτικῆς Θράκης εἶχε ἐπίσημη συνάντηση (καί ἀναγνώριση) στό Ντίσελντορφ μέ τόν ἀντιπρόεδρο τοῦ Κοινοβουλίου Ὁμοσπονδιακῶν Κρατῶν κ. Ὄλιβερ Κέιμις, στόν ὁποῖο «κατήγγειλε τούς τραυματισμούς τῶν δικαιωμάτων τῆς (τουρκικῆς) μειονότητας».
Πρόσφατα ὁ Τοῦρκος ΥΠΕΞ, μιλῶντας δημόσια στήν Κομοτηνή ἐνώπιον μαθητῶν καί γονέων, τούς προέτρεψε: «Νά λέτε μέ ὑπερηφάνεια ὅτι εἶστε Τοῦρκοι. Μή φοβᾶστε Ἐμεῖς (ἡ Τουρκία) εἴμαστε ἐδῶ».
Καί τό πιό πρόσφατο καί σοβαρό: Οἱ «σκληροί» στό χωριό Μεγάλο Δέρειο Ἕβρου, σέ συνεργασία μέ τόν ἑλληνικῆς καταγωγῆς δήμαρχο κ. Πολιλιό, κατόρθωσαν ὕστερα ἀπό ἕνα πεντάμηνο πιέσεων, ξυλοδαρμοῦ, τρομοκρατίας καί ἀπειλῶν νά ἐκδιώξουν τή δασκάλα Χαρά Νικοπούλου, διότι μέ τή συμπεριφορά της μείωσε τήν «ἐπιρροή» τοῦ τουρκικοῦ προξενείου στό χωριό, ὅπως ἐγράφη στόν θρακικό καί πανελλήνιο Τύπο.
Ποιό ἦταν τό ἔγκλημα τῆς δασκάλας;
Διέμενε μόνιμα στό χωριό ἀντί νά παραμένει 2-3 ὦρες τήν ἡμέρα, ὅπως οἱ ἄλλοι συνάδελφοί τους. Ἔτσι δημιουργοῦσε «κακό παράδειγμα» καί ἠθική ὑποχρέωση γιά ὅλους τούς κρατικούς λειτουργούς τῆς περιοχῆς πού παίρνουν, σημειωτέον, «εἰδικό ἐπίδομα» διαμονῆς σέ δυσμενεῖς καί δυσπρόσιτες περιοχές.
Ἐργαζόταν πολύ πέραν τῶν ὑποχρεώσεών της. Δημιούργησε, χωρίς νά ὑποχρεοῦται, μιά μαθητική χορωδία καί βοηθοῦσε ὑπερωριακά, ἐντελῶς δωρεάν, τά παιδιά πού εἶχαν δυσκολία μάθησης, μέ πρόσθετη διδασκαλία.
Διοργάνωνε ἐκδρομές τῶν μαθητῶν σέ Ἀθήνα, Θεσσαλονίκη κ.λπ. ὥστε νά γνωρίσουν τά παιδιά καί τή λοιπή Ἑλλάδα.
Δίδασκε Ἱστορία καί διοργάνωνε ἑορτές καί παρελάσεις γιά ἱστορικά γεγονότα «ἀπαγορευμένα», ὅπως ἡ ἐπέτειος τῆς 25ης Μαρτίου.
Ὅταν δέν καρποφόρησαν οἱ «προειδοποιήσεις» καί οἱ ἀπειλές, τῆς ἔσπασαν τό χέρι καί ἀπαγόρευσαν σέ γονεῖς καί μαθητές νά πάρουν μέρος σέ εἰδική ἐκδήλωση πρός τιμήν τους, τήν 29.2.2008 στήν αἴθουσα τῆς ἀρχαιολογικῆς ἑταιρείας, μέ τήν ἀπειλή: «Ἄν θά πᾶτε στήν ἐκδήλωση, νά μήν ξαναπατήσετε στό χωριό. Οὔτε στό νεκροταφεῖο δέν θά σᾶς θάψουμε ὅταν πεθάνετε». Μέ αὐτές τίς «δημοκρατικές» μεθόδους ἀνάγκασαν τή δασκάλα νά ζητήσει τή μετάθεσή της. Βοηθός στήν «ἡρωική» αὐτή πράξη καί ὁ Ἕλληνας δήμαρχος πού, ὅπως λέγεται, ἐκλέγεται κυρίως μέ μουσουλμανικές ψήφους.(*)
Ἀλήθεια, θυμᾶται κανείς ἀπό τούς Ἕλληνες προύχοντες τῆς Θράκης (ὅλων τῶν κομμάτων) ὅτι κάπως ἔτσι ξεκίνησαν τά γεγονότα τοῦ Κοσόβου;». («Τό Παρόν» 2.3.2008 σελ. 22).
***
(*) Τήν παροῦσα στήλη ἐπιμελεῖται καί παρουσιάζει ὁ Συνεργάτης τῆς «ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΝΟΗΣ» κ. Χρῆστος Ἐλ. Γκουτζίδης.
(*) Σημ. «Ο.Π.»: Τελικῶς ἡ Δασκάλα παρέμεινεν, ἀντιμετωπίζοντας νέα προβλήματα ἀπό τόν Δήμαρχο… Ἡ ἰδία πάντως δηλώνει μεταξύ ἄλλων: «Μένουμε ἐδῶ γιατί πιστεύουμε στήν Ἑλλάδα καί ἀγαπᾶμε τήν Πατρίδα μας».

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2008