ΤΕΥΧΟΣ 182
Ἰούλιος - Αὐγουστος 2008
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑΝ ΤΟΥ ΣΕΒ/ΤΟΥ ΚΙΤΙΟΥ κ.ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ
27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2008. ΕΞΩΘΙ ΤΟΥ Ι.Ν. ΟΣΙΑΣ ΞΕΝΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ


Διακρίνονται ἐξ ἀριστερῶν: οἱ Ἱερεῖς π.Νικόλαος καί π.Μιχαήλ, οἱ Σεβ/τοι Ἀρχιερεῖς Βράντσεα κ.Γερόντιος, Μεσογαίας κ.Κήρυκος, ὁ Νεοχειροτονηθείς κ.Παρθένιος, Κένυας κ.Ματθαίος καί ὁ Ἱερεύς π.Βασίλεις. Ὀπίσω τῶν Ἀρχιερέων διακρίνονται ὁ Ἱεροδ. π.Ἱερεμίας καί ὁ Ἱερεύς π. Ἀγαθοκλῆς.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ


α) Τί προσεδόκων μέ αὐτάς τάς ἐπιχειρήσεις των
β) Ἡ ἱστορία τῆς σκευωρίας κατά τῆς Ἀποστολικῆς Διαδοχῆς
γ) Βδέλυγμα ἐρημώσεως;
δ) Τό θαῦμα!
2) Η ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
α) Ἡ ἐκλογή καί χειροτονία τοῦ Ἀρχιμ. Παρθενίου εἰς Μητροπολίτην Κιτίου καί ἐξάρχου πάσης Κύπρου
β) Αἱ προσφωνήσεις τῶν Σεβ. κ.κ. Κηρύκου, Γεροντίου καί Ματθαίου καί τοῦ π. Μιχαήλ
γ) Ἡ ὁμιλία τοῦ Σεβ/του Μητροπολίτου Κιτίου κ. Παρθενίου καί βιογραφικόν του.
3) Η ΕΝΘΡΟΝΙΣΙΣ ΤΟΥ ΣΕΒ/ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΙΕΒΟΥ κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ
4) Ο ΠΑΝ/ΤΟΣ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ π. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ VILICIC ἀπεκήρυξεν τήν Φλωρινικήν Παράταξιν καί προσεχώρησεν εἰς τήν Γνησίαν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν
5) Η ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 94/10.7.2008 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΝ/ΤΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ π. Ἀμφιλοχίου πρός τό πρώην πνευματικόν του τέκνον κ. Ἰγνάτιον Δάσσιον
6) ΑΠΟ ΤΟ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΝ
Ἐπιμνημόσυνος ἐκδήλωσις εἰς Κύπρον. Αἱ Κατασκηνώσεις Κύπρου
Τά Ὀνομαστήρια τοῦ Σεβ/του Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ. Κηρύκου καί ἀπό τήν πανήγυριν τῆς κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου
7) ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗ… Ἡ ἀποσιώπησις τῆς πράξεως καί συνειδήσεως τῆς Ἐκκλησίας
8) ΑΠΑΝΤΩΜΕΝ ΕΝ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ… Εἰσαγωγικόν ἱστορικόν
9) Η ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ Γ’ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ (Τελευταῖον)
10) ΦΛΕΓΟΝΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
α) «Μῦθοι καί ἀλήθειες γιά τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν (κ. Κ. Χολέβα)
β) Ἰδού τί ὁρίζει τό Σύνταγμα (Ἀν. Συν. Πολυτέκνων Ἑλλάδος)
γ) Ἀλλαγή πλεύσης τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας
δ) Η ΑΠΟΨΙΣ ΜΑΣ

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2008