Τεῦχος 181
Μάϊος - Ἰούνιος 2008

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΝ –ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑΝ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΝ ΔΙΑΔΟΧΗΝ

ΜΕΤΑ 60 ΕΤΗ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ

ΘΕΡΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΣ ΠΡΟΣ ΠΑΝΤΑΣ
Ὁ Ἐκδότης καί ὁ Διευθυντής τῆς «ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΝΟΗΣ» εὑρίσκονται εἰς τήν ἰδιαιτέρως δύσκολον θέσιν νά κάμουν ΕΚΚΛΗΣΙΝ δι' ἔκτακτον οἰκονομικήν ἐνίσχυσιν, διότι ἀντιμετωπίζουν οἰκονομικόν πρόβλημα, ἡ δέ συνέχισις τῆς κυκλοφορίας της, πλέον ἐξαρτᾶται ἀποκλειστικῶς ἐκ τῆς εὐγενοῦς ἀνταποκρίσεως ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων. Βεβαίως, κατόπιν αὐτῆς τῆς Ἀνακοινώσεως πολλοί θά χαροῦν, διότι παντί σθένει ἐπιδιώκουν καί ποιοῦν τό πᾶν ὥστε νά σταματήση ἡ Ἔκδοσις καί Κυκλοφορία της, πλήν ὅμως ἡ Ἐκκλησία ἀπαιτεῖ τήν ἀπρόσκοπτον ἔκδοσιν καί κυκλοφορίαν τοῦ Ἐπισήμου Δημοσιογραφικοῦ Ὀργάνου Της. Μετά τήν χάριν τοῦ Χριστοῦ μας, ΖΗΤΟΥΜΕΝ καί τήν ἰδικήν σας κατανόησιν. Συμμετοχή, λοιπόν ὅλων εἰς τόν Ἱερόν ἀγῶνα ὑπέρ τῆς χειμαζομένης Ἐκκλησίας καί καταισχύνη ὅλων τῶν ἐχθρῶν καί πολεμίων τῆς ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ καί τῆς ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗW ΔΙΑΔΟΧΗW τῶν Ἐπισκόπων καί Πρεσβυτέρων Αὐτῆς.
Διά τήν «ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΠΝΟΗΝ»
ὁ Διευθυντής

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΧΡ. ΓΚΟΥΤΖΙΔΗΣ


• ΑΙΣΧΥΝΘΗΤΩΣΑΝ ΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥ ΣΚΟΤΟΥΣ, ΔΙΟΤΙ ΠΡΟΣ ΚΕΝΤΡΑ ΛΑΚΤΙΖΟΥΝ
• 1948: Ο ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΒΡΕΣΘΕΝΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΚΗΡΥΣΣΕΙ ΤΗΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΝ - ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑΝ ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΟΥΤΩ ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΤΑΙ ΥΠΕΡΑΞΙΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ. Η ΕΠΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΘΕΙΣΑ  ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΙ. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1948.
• 2008: ΜΕΤΑ 60 ΕΤΗ (1948-2008), Η ΧΑΡΙΣ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΑΝΕΔΕΙΞΕΝ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΣΥΝΟΔΟΝ ΤΙ ΠΡΟΗΓΗΘΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΝΩΣΕΩΣ. Η ΕΠΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΘΕΙΣΑ ΕΙΣ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΔΙΑΣΤΑΣΙΝ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ. ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΙΟΣ 2008.
• ΤΙ ΠΡΟΗΓΗΘΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΝΩΣΕΩΣ

• ΟΛΙΓΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΔΙΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΩΜΕΝ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
• Η ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑΝ
• Η ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΙΣ
• ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗΝ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΙΝ (7-9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2008)
• ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΕΝΩΣΙΝ Η ΠΡΑΞΙΣ — ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΑΡ. ΠΡ. 474/1/14.4.2008
• ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΚΥΠΡΟΥ, ΡΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΥΑΣ ΣΥΝΕΛΘΟΥΣΗΣ ΤΗΝ 1ην ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2008
• ΠΡΑΞΙΣ — ΑΠΟΦΑΣΙΣ  ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ  ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
• ΚΗΡΥΣΣΕΤΑΙ ΚΑΙ ΒΙΟΥΤΑΙ Η ΑΓΙΑ ΕΝΟΤΗΣ ΕΝ ΤΗ ΑΥΤΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ — ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝ ΤΩ ΕΝΙ ΑΓΙΩ ΠΟΤΗΡΙΩ ΕΙΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΝ
• ΤΟ ΙΕΡΟΝ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΖΟΝΤΑ Ι. Ν. ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΕΙΣ ΜΟΒΙΛΙΤΣΑΝ ΒΡΑΝΤΣΕΑ
• ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΟΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ
• ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΔΡΑΝ ΤΟΥ ΣΕΒ. κ. ΚΑΣΣΙΑΝΟΥ ΤΑ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝΤΑ ΘΕΙΑ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΤΗW ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ 20.4.2008 ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ ΤΟΥ ΘΩΜΑ 21.4.2008
• Η ΣΥΓΚΛΗΣΙΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
• ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ
• ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΑΛΛΑ ΚΑΙ "ΜΥΣΤΙΚΑΙ" ΣΤΙΜΓΑΙ ΚΑΙ ΑΥΤΑΙ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ( Σάββατον τῆς Διακαινησίμου 20.04.2008)
• Η ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ π. ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΕΙΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΝ ΚΙΕΒΟΥ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ
• Η ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ π. ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΜΟΥΡΟΚΙ ΕΙΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΝ

ΠΡΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΝ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΟΔΟΥ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ΔΙΑ ΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΔΙΕΥΡΥΝΕΤΑΙ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΟΔΟΥ
• Η ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΕΝΥΑΣ κ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ
(27-4/10.5.2008)
• ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑΝ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΕΝΥΑΣ κ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ
• Η ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ κ. ΚΗΡΥΚΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑΝ ΤΟΥ ΚΕΝΥΑΣ κ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ
• Η ΑΝΤΙΦΩΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΕΨΗΦΙΣΜΕΝΟΥ ΘΕΟΦΙΛΕΣΤΑΤΟΥ κ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ
• ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΕΝΥΑΣ κ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ
• Η ΣΥΓΚΛΗΘΕΙΣΑ ΕΝ ΚΥΠΡΩ ΔΕΥΤΕΡΑ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ (27-4/10.5.2008)
• Η ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΙΕΒΟΥ κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ Κυριακή 12/25 Μαίυ 2008
• ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΙΕΒΟΥ κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ
• ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑΝ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΙΕΒΟΥ κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ
• Η ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΣΕΒ. κ. ΚΗΡΥΚΟΥ
• ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΙΕΒΟΥ κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ

ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΝ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΝ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΝΑΚΑΛΟΥΜΕΝ


Ὑπό τοῦ Θεολόγου ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΧΡ. ΓΚΟΥΤΖΙΔΗ
«ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ·Ι·ΔΗ»
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄. Η ΑΠΟΣΙΩΠΗΣΙΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΩΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2008