Τεῦχος 178,
Νοέμβριος — Δεκέμβριος 2007
Αἱ ἐπί τῆς Ἐκκλησιολογίας καί τῆς Ἀποστολικῆς Διαδοχῆς βλασφημίαι τοῦ Πειραιῶς. Ἀπαλλακτικό Βούλευμα 54/76
●  ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΑΤΝΗ ΤΗΣ ΒΗΘΛΕΕΜ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ΔΙΩΚΕΤΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ
ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ. ΕΠΙ ΜΙΑΣ ΨΕΥΔΟΚΑΘΑΙΡΕΣΕΩΣ (Α.Π. 460/12.2.07)
ΕΝ ΔΙΩΓΜΩ ΚΑΙ Η ΓΝΗΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΕΙΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΑΙΩΝΙΟΝ. Ἐπί τῆ συμπληρώσει τριῶν ἐτῶν ἀπό τήν ἐκδημίαν τοῦ κυροῦ Παναρέτου (Ἔγγραφον Α.Π. 50/17.3.02 καί Πρᾶξις 14.5.02)
● Μιά ἐπιστολή ἀγάπης καί ἀληθείας. Τοῦ Παν/του π. Ἀμφιλοχίου, πρός τούς Μον. Πρόδρομον καί Χρυσάφιον
● ΑΠΑΝΤΩΜΕΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΝ ΤΖΑΝΗΝ (Α.Π. 461/16.12.07).
- Ἀπό τά Ὀνομαστήρια τοῦ π/του π. Ἀμφιλοχίου
- Ἀπό τήν πανήγυριν τῆς ἁγίας Αἰκατερίνης
●  «Η ΠΡΟΚΛΗΣΙΣ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΛΙΨΕΩΝ».
● «Δέν μᾶς ἐξέπληξεν» (Περιοδικόν «Ο ΣΩΤΗΡ» Α.Τ. 1942/07)
● Μιά ἠχηρά καί καθαρά φωνή ἐκ μέρους Ἱεράρχου τῆς Νεοημερολογιτικῆς Ἱεραρχίας: «ΔΕΝ ΕΙΣΘΕ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΙΣΘΕ ΑΙΡΕΣΙΣ».
● Η ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΕΙ.
● ΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΑΘΕΙΑ.
● Τραγικαί ἐξελίξεις εἰς τήν Θράκην. 2ον Μέρος
Εἰσήγησις ἐπί τοῦ Γ΄ Θέματος τοῦ Θεολογικοῦ Διαλόγου. Μέρος Η΄ ἡ Νεοημερολογιτική ἱεραρχία ἀποκαλύπτει (Δ.Ι.Σ. 7.4.1937).
● Περιεχόμενα Τόμου 2007.
●  Ὀπισθόφυλλον: Φωτό ἀπό τήν λιτάνευσιν τῆς ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς ἁγίας Αἰκατερίνης  † 25.11.2007.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2007