ΤΕΥΧΟΣ 177
Σεπτέμβρ.-Ὀκτώβρ. 2007

Ἀπό τήν ἱστορικήν Εἰσήγησιν τοῦ Ἀρχ/που Ἀνδρέου κατά τήν 4.2.1999
●  Ἡ Μητροπολιτική Ἱ. Σύνοδος τῆς 10.10.2007
- «Εἰσήγησις τοῦ Μακ/του Ἀρχιεπισκόπου Ἀνδρέου (4.2.1999)
- Ἐπί τῆς ἡμερησίας Διατάξεως
- Ἡ ὑπ' ἀριθμ. 451/10/23.10.2007 Πρόσκλησις - Πρότασις – Παράκλησις. 1ον Θέμα
- Σταχυολόγησις ἐκ τῶν τελευταίων ἐκκλήσεων
- Ἐπί τοῦ 2ου θέματος: «Τό αἴτημα τῆς Ἐκκλησίας τῶν Κατακομβῶν διά χειροτονίαν ἐπισκόπου».
- Ἐπί τοῦ 3ου θέματος: «Τό αἴτημα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου διά χειροτονίαν ἐπισκόπου».
- Ἀπό τήν ἐπίσκεψιν τοῦ Σεβ/του Μητροπολίτου κ. Κηρύκου εἰς τό
Κίεβον τῆς Οὐκρανίας
- ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ΣΥΣΚΕΨΕΩΣ ΤΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΩΝ ΚΗΡΥΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΑΡΕΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 14.5.2002
- Περί τῆς «ὑφ' ἑνός Χειροτονίας»
- Διακήρυξις - Ὁμολογία - ἀπόφασις τῆς συνάξεως τῶν ἐκπροσώπων Οὐκρανίας - Ρωσίας καί Λευκορωσίας.
●  Ἀπό τήν ἐπίσκεψιν τοῦ Σεβ/του κ. Κηρύκου εἰς τήν Ἐκκλησίαν τῆς Κύπρου.
●  Ἀπεσύρθη τό ἀνιστόρητον βιβλίον. (ΧΡ. ΓΚΟΥΤΖΙΔΗ)
Οἱ παρελάσεις καί ἡ συνέχεια τοῦ «Eλληνισμοῦ. (Κ. ΧΟΛΕΒΑ)
Τραγικαί ἐξελίξεις εἰς τή Θράκην Α΄
Εἰσήγησις ἐπί τοῦ Γ΄ Θέματος τοῦ Θεολογικοῦ Διαλόγου. Μέρος Ζ΄. Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῶν Ὀρθοδόξων ἀρχιερέων διά τό σχίσμα τοῦ 1937.
- Αἱ ἀπαντήσεις τῶν Δημητριάδος καί πρ. Φλωρίνης
- Ἀποκηρύξεις κ.λπ.
●  Ὀπισθόφυλλον: Ἱστορική φωτό μετά τήν πρώτην θείαν συλλειτουργίαν ἐπί τῆ ἁγία ἑνώσει τῶν δύο τοπικῶν Ἐκκλησιῶν Κύπρου καί Ἑλλάδος

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2007