Τεῦχος 172,
Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου
2006
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

● Ἡ γλῶσσα μας
● «ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ» τοῦ Μητροπολίτου κ. Κηρύκου
Μέρος Α΄ Τί μᾶς ἐχώρισεν καί μᾶς χωρίζει Α-Ι
Μέρος Β΄ ἡ κατάληξις τῆς σκευωρίας περί δῆθεν «ἀμαρτύρων»(Α-Ε)
● Ἔτσι ἀντιδροῦν οἱ προδόται, μέ θράσος ὑποκρισίαν καί ἀναίδειαν (Μέρος Β΄)
● Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΑΠΑΙΤΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝ, ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑΝ ΚΑΙ ΤΑΠΕΙΝΩΣΙΝ. (Μέρος ΙΑ΄). Τοῦ Θεολόγου Ἐλευθερίου Γκουτζίδη
● Ξέναι Δημοσιεύσεις: ὁ Οἰκουμενισμός
ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ Γ΄ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ: «Ἡ Διάσπασις τῶν Γ.Ο.Χ. κατά τό 1935». (Μέρος Β΄)
● ΕΙΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΑΙΩΝΙΟΝ
● Ὁμολογία Ὀρθοδόξου Πίστεως τοῦ Αἰδεσιομολ/του π. Μάρκου Smith
● ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ. Ἐγκαίνια τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγ. Σπυρίδωνος Καρέα Ἀττικῆς. - Ἀπό τά ὀνομαστήρια τοῦ π. Ἀμφιλοχίου. - Ἀπό τήν πανή γυριν τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης. - Ἀπό τήν πανήγυριν τοῦ- Ἁγίου Σπυρίδωνος
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2006

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2011