Τεῦχος 166
Μήν Δεκέμβριος 2005
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
● Διά ποίαν Ἱεράν Σύνοδον ὁμιλοῦν;
● Ἑόρτιος ἐγκύκλιος (ΑΠ 406/26.12.2005).
●  Τό χρέος μας νά βαδίσωμεν τήν πεπατημένην ὁδό τῶν ἁγίων Πατέρων Μέρος 1ον (ὑπό Μον. Θεοδώρου).
● Μία «Ὁμολογία» ὅταν ἔρχεται εἰς ἀντίφασιν μέ τάς πράξεις μας ἀποτελεῖ κενόν λόγον πρός παραπλάνησιν τῶν πιστῶν. Μέρος 3ον.
● ΟΛΙΓΑ ΕΚ ΤΩΝ ΠΟΛΛΩΝ. Ὁ π. Εὐστάθιος Τουρλῆς ὅπως προκύπτει ἐκ τῆς θεωρίας καί πράξεως. (Τοῦ θεολ. Ἐλευθερίου Γκουτζίδη). Μέρος 1ον: Ἀποκαλύπτει ἑαυτόν. Ἡ ἀπό 25.5.2004 ἐπιστολή τοῦ π. Ἀμφιλοχίου. Ἡ ὑπ' ἀριθμ. 398/6/19.8. 2005 ἐπιστολή τοῦ Σεβ. κ. Κηρύκου πρός Συμεών Τζάν.
● Περιεχόμενα τοῦ 16ου Τόμου 2005 τῆς «Ὀρθοδόξου Πνοῆς».
● Ἐκδόσεις: Ὁ ἐπιτραπέζιος ἡμεροδείκτης 2006.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2011