ΤΕΥΧΟΣ 163
 
Σεπτέμβριος 2005


Ἡ ἐπανασυγκροτηθεῖσα ὑπό τοῦ ἁοιδίμου Βρεθένης Ματθαίου κατά Σεπτέμβριον καί Ὀκτώβριον 1948 Ἱερά Σύνοδος τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς ¨Ελλάδος. Διακρίνονται: Καθήμενος ὁ στυλοβάτης τῆς Ὀρθοδοξίας ΜΑΤΘΑΙΟΣ ὁ Α΄ καί ὄρθιοι ἐκ δεξιῶν ὁ Τριμυθοῦντος Σπυρίδων, ὁ Πατρῶν Ἀνδρέας, ὁ Θεσσαλονίκης Δημήτριος καί ὁ Κορινθίας Κάλλιστος.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
●  Ἀπό τήν Διακήρυξιν  Ὁμολογίαν τῆς Κυριακῆς Ὀρθοδοξίας 2002 εἰς τήν Ἱ. Μητρόπολιν Λαρίσης.
  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΜΗΝΥΜΑ τοῦ Μητρ. Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς Κηρύκου,
Ἡ τελευταία φάσις τῆς «ἀποτυχούσης ἐσχάτης  προδοσία. Μέρος Δ'. Δέ λαμβάνονται ὑπ' ὄψιν αἱ «ἀποφάσεις» τῶν ὡς ἄκυροι καί Ἀνυπόστατοι διά τήν Ἐκκλησίαν.
Ἱστορικά Ὁμολογιακά κείμενα τοῦ ἀειμνήστου Βρεσθένης Ματθαίου.
Ἡ Ὀρθοδοξία ἀπαιτεῖ ἐλευθερίαν, εἰλικρίνειαν καί ταπείνωσιν. (Ἐπί τοῦ Θεολογικοῦ διαλόγου μετά τῆς Ν.Ε...). Ὑπό Ἐλευθ. Γκουτζίδη, Μέρος Ζ'.
Διπλοῦν πένθος. Ἐπί τῆ ἐκδημία τοῦ πρώην Ἀρχιεπισκόπου Ἀνδρέου.
Ἐπικοινωνία μέ τούς ἀναγνώστας «Ὁ δυνάμενος χωρεῖν χωρείτω».
α) Αὐτή ἡ σπίθα δέν θά σβήσει ποτέ. Τοῦ κ. Ε. Στουραΐτη.
β) Ἐπιστολή π. Ἀνδρέου Σίντνιεβ πρός Σεβ. Γαλακτίωνα.
γ) Ἀνοικτή ἐπιστολή τῆς συνεργάτιδοςκ. Ἀντιγόνης Παπαμιχαήλ.
Ἡ θέσις τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἔναντι τοῦ Νεοημερολογιτισμοῦ - Οἰκουμενισμοῦ ἀπό τό 1924 ἐως τό 1935. Ἡ Ὁμολογία - Ἐκλησιολογία τῶν Γ.Ο.Χ. Μέρος ΣΤ'.
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΙΝ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
- ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΘΗΝΙΩΤΙΣΣΗΣ (ΣΟΥΜΕΛΑ) ΜΕΝΙΔΙΟΥ (15 Αὐγούστου)
- Ο ΣΕΒ/ΤΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ ΕΙΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝ ΑΠΟ 27.7.2005 ΕΩΣ 4.8.2005.
- ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΝ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ κ. ΚΗΡΥΚΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2015