ΤΕΥΧΟΣ 162
  Αὔγουστος 2005


Ἀπόστολοι ἐκ περάτων, συναθροισθέντες ἐνθάδε,
Γεθσημανῇ τῷ χωρίῳ, κηδεύσατέ μου τὸ σῶμα,
καὶ σὺ Υἱὲ καὶ Θεέ μου, παράλαβέ μου τὸ πνεῦμα.


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Ἀπό τήν ὑπ' ἀριθμ. 12/12.9.2003 Ἐπιστολήν τοῦ Σεβ/του κ. Ταρασίου.
Ἡ τελευταία φάσις ἀποτυχούσης ἐσχάτης  προδοσία. Μέρος Γ΄. Δέν λαμβάνονται ὑπ' ὄψιν αἱ «ἀποφάσεις» των ὡς ἄκυροι καί ἀνυπόστατοι διά τήν Ἐκκλησίαν.
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
- ΑΠΟ ΤΑ ΟΝΟΜΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒ/ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ κ. ΚΗΡΥΚΟΥ (ΠΕΜΠΤΗ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2005)
- ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΗΕ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
- ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΨΙΝ ΤΟΥ ΣΕΒ/ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ ΜΕΤΑ ΤΙΝΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2005
- ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗΝ ΤΟΥ ΓΕΝΕΘΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΜΩΝΥΜΟΝ ΙΕΡΟΝ ΝΑΟΝ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΗΣ (24.6.2005)

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2015