ΤΕΥΧΟΣ 160
  Ἰούνιος 2005


Ἀπό τήν Μητροπολιτικήν Σύνοδον τῆς 17ης Ἰουνίου 2005 (π.ἡ.), τήν ὁποίαν ὁ Μητροπολίτης κ. ΚΗΡΥΚΟΣ συνεκάλεσεν εἰς τήν ἕδραν τῆς Μητρπόλεώς του ἀνακοινώσας τήν ὑπ' ἀριθμ. 390/16.6.2005 ἀπόφασίν του περί διακοπῆς Κοινωνίας. Διακρίνονται ὁ Μητροπολίτης, οἱ Ἱερεῖς π. Θωμᾶς, π. Ἀμφιλόχιος, π. Ἀνδρέας καί ὁ θεολόγος κ. Ἐλευθ. Γκουτζίδης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2015