ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Εὐλογίας χάριν καί πρός διευκόλυνσιν τῶν εὐλαβῶν ἀναγνωστῶν καί ἐρευνητῶν, παραθέτομεν εἰς τήν παροῦσαν στήλην διάφορα κείμενα Ὀρθοδόξου Πατερικῆς καί λειτουργικῆς Παραδόσεως, τά ὁποῖα πιστεύομεν ὅτι θά φανοῦν χρήσιμα εἰς πολλούς.

ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΣ Ζ΄ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΑΚΩΒΟΥ ΤΟΥ ΑΔΕΛΦΟΘΕΟΥ
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΩΝ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΤΙΜΙΟΝ ΣΤΑΥΡΟΝ
ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΗΣ
ΤΩ, ΣΥΜΠΡΕΣΒΥΤΕΡΩ, ΤΙΜΟΘΕΩ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ο ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΥΡΑΝΙΑΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ
ΠΕΡΙ ΘΕΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ.
ΔΙΑΤΑΓΑΙ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΔΙΑ ΚΛΗΜΕΝΤΟΣ

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΩΝ ΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΩΝ ΤΕ ΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΕΥΦΗΜΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ, ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΜΕΡΟΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ, ΕΚΔΟΘΕΝ, σὺν πλείσταις ἄλλαις τὴν ἐκκλησιαστικὴν κατάστασιν διεπούσαις διατάξεσι, ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΞΗΓΗΤΩΝ, καὶ διαφόρων ἀναγνωσμάτων, ΥΠΟ Γ. Α. ΡΑΛΛΗ ΚΑΙ Μ. ΠΟΤΛΗ, εγκρίσει τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας καὶ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. 1852-1859.
ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ (DjVu, 9.57 Mb)
ΤΟΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ (DjVu, 18.2 Mb)
ΤΟΜΟΣ ΤΡΙΤΟΣ (DjVu, 15.9 Mb)
ΤΟΜΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ (DjVu, 16.4 Mb)
ΤΟΜΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ (PDF, 29.7 Mb)
ΤΟΜΟΣ ΕΚΤΟΣ (PDF, 27.5 Mb)

ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΛΟΓΟΙ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΜΗΝΑ ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΚΑΙ ΒΙΚΕΝΤΙΟΥ

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2008