ΔΕΛΤΙΟΝ  ΤΥΠΟΥ

ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ
ΤΟΥ  ΜΑΚ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ  ΜΟΣΧΑΣ 
ΚΑΙ  ΠΑΣΗΣ  ΡΩΣΙΑΣ
 
Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 
ΠΡΟΚΑΘΗΜΕΝΟΥ 
ΤΗΣ  ΡΩΣΙΚΗΣ  ΠΑΛΑΙΟΡΘΟΔΟΞΟΥ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣἈπό  17 – 20. 10. 2008  ἐπισκέφθηκε  τήν  Γνησία  Ὀρθόδοξο  Ἐκκλησία  τῆς  Ἑλλάδος,  ὁ  Μακ. Πατριάρχης  Μόσχας  καί  πάσης  Ρωσίας κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Προκαθήμενος  τῆς  Ρωσικῆς  Παλαιορθοδόξου Ἐκκλησίας.Ὁ  Μακαριώτατος ἔγινε  δεκτός  κατά  τήν  συνεδρίαση  τῆς  Ἱερᾶς  Μητροπολιτικῆς  Συνόδου  τῆς  Γνησίας  Ὀρθοδόξου  Ἐκκλησίας  τῆς  Ἑλλάδος, τῆς  Δευτέρας  14ης/27ης Ὀκτωβρίου  τ. ἔ. 2008. Ἀπό  Γνησίας  Ὀρθοδόξου  πλευρᾶς  εἰς  τήν  Ἱεράν  Σύνοδον    συμμετεῖχαν  οἱ  Σεβ. Μητροπολίται  Μεσογαίας  κ. ΚΗΡΥΚΟΣ  καί  Κιτίου  κ. ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ, ὁ  Ἱερομόναχος  π. Ἀμφιλόχιος  Ταμπουρᾶς, ὁ  Πρωθιερεύς  π. Θωμᾶς  Κοντογιάννης  καί  ὁ  Ἱερεύς  π. Ἀνδρέας  Σίντνιεβ, ἀπό  πλευρᾶς  δέ  τῶν  Ρώσων  Παλαιοπίστων  πλήν  τοῦ  Μακ. Πατριάρχου, ὁ  Σεβ. Ἐπίσκοπος  Σιβηρίας  κ. ΣΕΡΓΙΟΣ  καί  ὁ  Πρωτοσύγκελλός  του  Πρωθιερεύς  π. Ἀνδρέας. Προηγουμένως  οἱ  Σεβ. Ἀρχιερεῖς  τά  μέλη  τῆς  Ἱερᾶς  Μητροπολιτικῆς  Συνόδου  παρηκολούθησαν  ἐκτεταμένην  εἰσήγησιν  ἐπί  τοῦ  θέματος  τῶν  Ρώσων  Παλαιοπίστων,  τοῦ  Ἐλλογ. κ. Ἀντωνίου  Μάρκου, ὁ  ὁποῖος  ἀπό  ἐτῶν  παρακολουθεῖ  τό  θέμα, εἰς  τά  πλαίσια  τῶν  ἐρευνητικῶν  ἐργασιῶν  τοῦ  Κέντρου  Ἁγιολογικῶν  Μελετῶν «Ὅσιος  Συμεών  ὁ  Μεταφραστής». 
Σκοπός  τῆς  συναντήσεως  - ἡ  ὁποία  ζητήθηκε  ἀπό  Ρωσικῆς  πλευρᾶς - ἦταν  ἡ   ἐξέτασις  τῶν  πιθανοτήτων  ἑνώσεως, ἐπί  τῆ  βάσει  κοινῆς  Ὁμολογίας - Ἐκκλησιολογίας. Διά  τόν  λόγον  αὐτόν  οἱ  Ρώσοι  Παλαιόπιστοι  κατέθεσαν  πολυσέλιδον  Ὁμολογίαν  Πίστεως, τήν  ὁποίαν  ἡ  Ἱερά  Σύνοδος  ἐπιφυλάχθηκε  νά  μελετήσει.Ἀπό  προηγουμένην  συνάντησιν  τοῦ  Μακ. Πατριάρχου  κ. Ἀλεξάνδρου  καί  τῆς  συνοδείας  του,  μετά  τοῦ  Σεβ. Μητροπολίτου  κ. Κηρύκου,  κατά  τήν  ὁποίαν  ἀπό  Ρωσικῆς  πλευρᾶς  συμμετεῖχαν  δύο  ἀπόμη  Κληρικοί  καί  ἀπό  Ἑλληνικῆς  καί  ὁ  Θεολόγος  κ. Ἐλευθέριος  Γκουτζίδης.


ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2008