ΑΓΙΑ ΠΑΣΧΑ 2009
ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΙΤΑΦΕΙΟ
ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΙΤΑΦΕΙΟ
ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ


ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2009