ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ
ΝΕΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΙΤΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ
14/27.07.2008

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2008