ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ - ΑΘΗΝΙΩΤΙΣΣΑ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΕΠΑΝΗΓΥΡΙΣΕΝ Ο ΟΜΩΝΥΜΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΤΩΝ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΟΕΣΤΗ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΩΤΙΚΗΣ ΚΗΡΥΚΟΣ

Τήν Δευτέρα 15η/28η Αὐγούστου τ. ἔ. 2006, ἑορτήν τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, πανηγύρισε ὁ Ἱ. Ν. Παναγίας Σουμελᾶ - Ἀθηνιωτίσσης Ἀχαρνῶν, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου κ. ΚΗΡΥΚΟΥ.

Τό ἑσπέρας τῆς παραμονῆς ἐψάλλη ὁ Πανηγυρικός Ἑσπερινός. Τό πρωϊ τῆς κυριωνύμου ἡμέρας ἐψάλη ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθου, ἐτελέσθη Θεία Λειτουργία καί ἐλιτανεύθη ἡ εἰκών τῆς Παναγίας, συμμετεχόντων καί τῶν Ἱερέων π. Θωμᾶ Κοντογιάννη καί π. Ἀνδρέα Σίντνιεβ . Τόν θεῖο λόγο ἐκήρυξε ὁ Ἱεροκήρυξ κ. Ἀντ. Μάρκου , ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε τό θέμα " Θεοτόκος ὡς προστάτις τῶν Ὀρθοδόξων λαῶν " καί ἀνεφέρθη στήν ἀνάγκη αὐτογνωσίας τῶν Ἑλλήνων (θρησκευτικῆς, ἱστορι - κῆς, πολιτιστικῆς, κ.λ.π.), ὥστε νά μή χαθοῦν μέσα στήν πανσπερμία τῶν λαῶν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, ἀλλά μέσα στήν Ἐκκλησία καί μέ τήν βοήθεια τῆς Ἐκκλησίας, νά διατηρήσουν τήν ἐθνική ταυτότητα, τήν γλῶσσα, τήν ἱστορική συνείδηση καί ὅλα ἐκεῖνα τά στοιχεῖα πού συνθέτουν τό λληνορθόδοξο προσωπικό καί κοινωνικό βίωμα .
Σεβ/τος κ. Κήρυκος ἀπηύθυνε ἑόρτιο μήνυμα πρός τούς συμμετασχόντας πιστούς, κατά τήν Ἀπόλυση τῆς Πανηγύρεως.
Τήν πανήγυρι ἐτίμησαν μέ τήν παρουσία τους ὁ Νομάρχης Ἀνατολικῆς Ἀττικῆς κ. Λεωνίδας Κουρῆς , συνοδευόμενος ἀπό τόν κ. Ἀντινομάρχη καί στελέχη τῆς Νομαρχιακῆς Αὐτοδιοικήσεως, ὁ διακεκριμένος Ἰατρός καί Πολιτευτής κ. Θεοδόσιος Κοῦλας ( συνεργάτης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μεσογαίας) καί δεκάδες εὐλαβῶν Χριστιανῶν.
Σημειώνεται , ὅτι ὁ Ἱ . Ν. Παναγίας Σουμελᾶ εἶναι ὁ δεύτερος τῆς δυναμικῆς καί πολυαρίθμου Ἐνορίας Ἀχαρνῶν . Ἀνηγέρθη κατά τήν περίοδο 1988 - 1995 ἐπί ἐφημερίας τοῦ τότε Ἀρχιμανδρίτου καί νῦν Μητροπολίτου κ. Κηρύκου, χάρις εἰς ἐνδιαφέρον τοῦ Ἐπιτρόπου κ. Κων. Λιβανίου , μέ τήν συνδρομή εὐλαβῶν πιστῶν, κυρίως Ποντιακῆς καταγωγῆς, οἱ ὁ ποῖοι - ὅπως εἶναι γνωστό - εὐλαβοῦνται ἰδιαιτέρως τήν Παναγία Σουμελᾶ, ἡ ὁποία ἀποτελε τό σύμβολο τοῦ Ποντιακοῦ Ἑλληνισμοῦ. Ὁ Ναός διαθέτει Πρεσβυτέριο (κατοικία Ἱερέως ) καί προσφάτως ἠγοράσθη παρακείμενο οἰκόπεδο, ὅπου πρόκειται μελλοντικῶς νά ἀνεγερθῆ Εὐαγές Ἵδρυμα .

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΓΟΕΕ 2006