Ἡ εἰς Πρεσβύτερον
χειροτονία τοῦ π.Πέτρου

(Luiz Anacleto dos Santos Júnior)
23.03/5.04.2009


ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2009