ΟΝΟΜΑΣΤΗΡΙΑ
ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ κ. ΚΗΡΥΚΟΥ
15/28.07.2010ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2010