Φωτογραφικά στιγμιότυπα
ἀπό τήν Χριστουγεννιάτικη γιορτή
τοῦ μικροῦ Κατηχητικοῦ Σχολείου

Φωτογραφικά στιγμιότυπα ἀπό τήν Χριστουγεννιάτικη γιορτή τοῦ μικροῦ Κατηχητικοῦ Σχολείου τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ἀχαρνῶν τήν Κυριακή 7/20.1.2008, παρουσία τοῦ Σεβασμιωτάτου Κηρύκου καί τοῦ π. Ἀνδρέου Σίντνιεβ. Ὁ Σεβ/τος Κήρυκος μίλησε στά παιδιά γιά τήν χαρά πού φέρουν στίς καρδιές των οἱ χριστουγεννιάτικες γιορτές, καί γιά τήν πνευματική χαρά πού αἰσθάνονται ὅταν κάμνουν ἔργα ἀρετῆς.  Τά παιδιά εἶπαν ποιήματα, ἔψαλαν καί ἐτραγούδησαν χριστουγεννιάτικους καί ἄλλους ὕμνους καί ἔπαιξαν σκέτς. Στό τέλος κόπηκε ἡ πίττα ἀπό τόν Σεβασμιώτατο καί μοιράστηκαν δῶρα.
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2008