Ποιμαντική  Ἐπίσκεψις
τοῦ  Σεβ. Μητροπολίτου  κ. ΚΗΡΥΚΟΥ  στόν  Καναδᾶ
Στά  πλαίσια  τῶν  ποιμαντικῶν  του  ὑποχρεώσεων  πρός  τίς  ὑπ' αὐτόν  Ἐνορίες  καί  Κοινότητες, ὁ  Σεβ. Μητροπολίτης  κ. Κήρυκος  ἐπραγματοποίησε  ποιμαντική  ἐπίσκεψη  μιᾶς  ἑβδομάδος  στήν  Κοινότητα  Γ.Ο.Χ.  Βανκούβερ  Καναδᾶ. Ὁ  Σεβ/τος  ἀναχώρησε  νωρίς  τό  πρωϊ  τῆς 14. 7. 2006  (ν. ἡμ.). ἀπό  τό  Ἀεροδρόμιο  "Ἐλευθέριος  Βενιζέλος" τῶν  Ἀθηνῶν  καί  ἔφθασε  στό  Ἀεροδρόμιο  τοῦ  Βανκούβερ  τό  ἀπόγευμα  τῆς  ἴδιας  ἡμέρας. Ἐκεῖ  τόν  ὑπεδέχθησαν  οἱ  ἐν  Χριστῷ  ἀδελφοί  κ.κ.  Κωνσταντῖνος  Κουρῆς,  Εὐριπίδης  Παρδάλης  καί  Χρήστος  Χαλδαῖος.  
Τήν  Κυριακή  17. 7. 2006  (ν. ἡμ.), ὁ Σεβασμιώτατος  θεμελίωσε  Παρεκκλήσιο  πρός  τιμήν  τοῦ  ἁγ.  Ἀποστόλου  Θωμᾶ. Τό  Παρεκκλήσιο  ἀνεγείρεται  στήν  αὐλή  τῆς  οἰκίας  τοῦ  μακαριστοῦ  ἀδελφοῦ  Θωμᾶ  Χαλδαίου, "εἰς  μνήμην  αὐτοῦ" καί  γιά  τήν  ἐξυπηρέτηση  τῶν  Γνησίων  Ὀρθοδόξων  πιστῶν  τοῦ  Βανκούβερ  καί  τῆς  περιοχῆς  του.  Στήν  συνέχεια  ὁ  Σεβασμιώτατος  τέλεσε  τήν  Θεία  Λειτουργία  καί  κήρυξε  τόν  θεῖο  λόγο  στούς  πιστούς.
Τό  ἀπόγευμα  τῆς  ἴδιας  ἡμέρας  τέλεσε  τίς  βαπτίσεις  τῆς  θυγατρός  τῶν  εὐσεβῶν  Κωνσταντίνου  καί  Ὄλγας  Κουρῆ  (ὀνομάσας  αὐτήν  Μαρία)  καί  τοῦ  υἱοῦ  τοῦ  εὐλαβοῦς  ζεύγους  Ἀναστασίου  καί  Λασκαρίνας  Φέργκουσον (ὀνομάσας  αὐτόν  Λουκᾶ).  
Κατά  τήν  διάρκεια  τῆς  παραμονῆς  του  στό  Βανκούβερ  ὁ  Σεβασμιώτατος εἶχε  τήν εὐκαιρία  τῆς  προσωπικῆς  ἐπικοινωνίας  μέ  τούς  πιστούς, ἀλλά  καί  ἐνδιαφερομένους  γιά  τήν  Γνησία  Ὀρθοδοξία (Κληρικούς  καί  λαϊκούς),  ἔδωσε  ἀπαντήσεις  ἐπί  θεμάτων τῆς  τρεχούσης  ἐκκλησιαστικῆς  καταστάσεως  (κυρίως ἀφορώντων  τόν  Οἰκουμενισμό, Νεοημερολογητικό  καί  Παλαιοημερολογιτικό), ἐπελήφθη  ὀργανωτικῶν  θεμάτων  καί  γενικῶς  κατέθεσε  τήν  μαρτυρία  τῆς  Γνησίας  Ὀρθοδοξίας  καί  τῆς  ἐν  Χριστῷ  καί  κατά  τό  θέλημά  Του  ζωῆς.


ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕ 2006