Πανήγυρις ἁγ. Αἰκατερίνης

    Τό  διήμερο  τῆς Κυριακῆς  24ης  καί  Δευτέρας 25ης Νοεμβρίου  τ. ἔ. 2008  (ἐκκλ. ἡμ.), τιμήθηκε  ἡ  μνήμη  τῆς  Ἁγίας  Μεγαλομάρτυρος Αἰκατερίνης  στόν  πανηγυρίζοντα  ὁμώνυμο  Ἱερό  Ἐπισκοπικό  Ναό  Στρογγύλης  Κορωπίου, ὅπου  ἡ  ἕδρα  τῆς  Ἱερᾶς  Μητροπόλεως  Μεσογαίας  καί  Λαυρεωτικῆς. 
    Τό  ἑσπέρας  τῆς  Κυριακῆς  ἐψάλλη  ὁ  Μέγας  καί  Πανηγυρικός Ἑσπερινός  καί  τό  πρωϊ  τῆς  κυριωνύμου  ἡμέρας  Δευτέρας  ἐψάλλη ὁ  Ὄρθρος  καί  ἐτελέσθη  ἡ  Θεία  Λειτουργία,  παρουσίᾳ  δεκάδων  εὐσεβῶν Ὀρθοδόξων  ἀπό  ὅλη  τήν  Ἑλλάδα  καί  τῶν  Ὁσιωτάτων  Μοναχῶν  π. Βαρνάβα, π. Κυρίλλου, π. Ναυκρατίου, π. Ἀβραμίου  καί  π. Θεοδώρου.
    Τῶν  λατρευτικῶν  ἐκδηλώσεων  προέστη  ὁ  Σεβ. Μητροπ. Μεσογαίας κ. ΚΗΡΥΚΟΣ, συμπαραστατούμενος  ὑπό  τοῦ  Σεβ. Μητροπ. Κιτίου  καί  Ἐξάρχου  Κύπρου  κ. ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ, τοῦ  Πρωθιερέως π. Θωμᾶ  Κοντογιάννη  καί  τοῦ  Ἱερέως π. Ἀνδρέου  Σίντνιεβ. 
    Κατά  τό  Κοινωνικό  τόν  θεῖο  λόγο  ἐκήρυξε  ὁ  Ἱεροκήρυξ  τῆς  Ἱερᾶς  Μητροπόλεως  κ. Ἀντώνιος  Μάρκου, ὁ  ὁποῖος  ἀναφέθηκε  στά  χαροποιά  γεγονότα  τοῦ  ἔτους  2008 – δηλαδή  τήν  ἕνωση  ἐπί  τῆ  βάσει  τῆς  κοινῆς  Γνησίας Ὀρθοδόξου  Ὁμολογίας καί Ἐκκλησιολογίας  τῶν  τοπικῶν  Ἐκκλη-σιῶν  Ἑλλάδος, Κύπρου, Ρουμανίας, Ρωσίας  καί  Κένυας  καί  τήν  συγκρό-τηση  Ἱερᾶς  Συνόδου  Πανορθοδόξου  ἐμβελείας  διά  τῆς  χειροτονίας  καί  νέων  Ἀρχιερέων – καί  στήν  ἀνάγκη  τῆς  Ἱεραποστολῆς, ἐσωτερικῆς  καί  ἐξωτερικῆς, γιά  τήν  διάδοση  τῆς  Γνησίας  Ὀρθοδοξίας  καί  τήν  καλλιέργεια  γνησίου  ἐκκλησιαστικοῦ  ἦθους. 
    Κατά  τήν  Ἀπόλυση  εὐχαριστήριο  προσφώνηση  ἀπηύθυνε  ὁ  Σεβ. Μητροπολίτης  κ. Κήρυκος,   ὁ  δέ  Σεβ. Μητροπολίτης  κ. Παρθένιος  ἐξεφώ-νησε  μία  πολύ  σημαντική  καί  περιεκτική  ὁμιλία, μέ  τήν  εὐκαιρία  τῆς  πρώτης  ἐπισήμου  παρουσίας  του σέ  λατρευτική  ἐκδήλωση  τῆς  Ἐκκλησίας  τῆς  Ἑλλάδος, ἀναφερθείς  στήν  οὐράνια  εὐλογία  τῆς  κατά  τό  θέλημα  τοῦ  Χριστοῦ  ἑνότητος  τῶν  τοπικῶν  Ἐκκλησιῶν  καί  στίς  εὐθύνες  πού  ἀπορρέουν  ἀπό  τό  γεγονός  αὐτό  γιά  ὅλους  τούς  Ὀρθοδόξους  σέ  διεθνές  ἐπίπεδο.
    Μετά  τό  πέρας  τῆς  Θείας  Λειτουργίας  πραγματοποιήθηκε  λιτά-νευσις  τῆς  Ἱερᾶς  Εἰκόνος  τῆς  ἑορταζομένης  Ἁγίας  καί  Ἁγίων  Λειψάνων - μέχρις  τοῦ  ὕψους  18  μέτρων  Τιμίου  Σταυροῦ  ὁ  ὁποῖος  δεσπόζει  στήν  περιοχή - καί  παρατέθηκε  ἑορταστική  τράπεζα. 
    Ὁ  Σεβ. Κιτίου  κ. Παρθένιος  μέ  τήν  τιμία  συνοδεία  του, ἀνεχώρησαν  ἀεροπορικῶς  γιά  τήν  Κύπρο  τό  ἑσπέρας  τῆς  Δευτέρας  25. 11. 2008.
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2008